Word og skoleeksamen i Silurveien 2

Under tidligere skoleeksamener har Word vært tilgjengelig som et alternativ til å skrive i Inspera. Men løsningen har ikke vært uten problemer, og fakultetet har i høstens skoleeksamener fjernet tilgangen.

På tidligere skoleeksamener i Silurveien 2 kunne de som ønsket det, jobbe med eksamensbesvarelsen i Word. Man kunne skrive i Word, men måtte kopiere teksten over til Inspera.

Når vi nå starter opp igjen med skoleeksamen i Silurveien 2, etter tre års opphold, har fakultet vurdert denne ordningen på ny. Word vil ikke være tilgjengelig på skoleeksamen høsten 2022.

Har vurdert fordeler og ulemper

Tilgangen på Word var en særordning for jusstudentene, og var en overgangsordning fra fakultetets eget system for digital eksamen, som ble utfaset. Det handlet også om at Inspera tidligere hadde mangler i rettskrivingsfunksjonen.

Bruken av Word under eksamen var ikke uproblematisk: Word har ikke den samme sikkerheten som Inspera, hvor besvarelser lagres løpende. Med Word er det også større risiko for brukerfeil. Eksempelvis har studenter avsluttet eksamen uten å ha limt inn hele besvarelsen i Inspera, og hvor teksten i Word i ettertid ikke har vært mulig å hente frem. Videre har mange opplevd problemer, usikkerhet og tidsnød når tekst skal kopieres fra Word til Inspera. Oppfølging av slike tilfeller er krevende, innebærer ubehag for studenter og kan også være forstyrrende for medstudenter.

Fakultetet har foretatt en totalvurdering av fordelene og ulempene, og har altså landet på at Word ikke lenger skal kunne brukes under skoleeksamen i Silurveien 2. I dette er det også tatt med at rettefunksjonen og brukervennligheten i Inspera er videreutviklet og nå tilstrekkelig forbedret. Det overordnede i beslutningen er at eksamen skal være så forutsigbar og trygg som mulig.

Les hele vedtaket om Word på skoleeksamen (pdf)

Studenter med særskilte og dokumenterbare behov (for eksempel dysleksi) vil fortsatt kunne be om tilgang på Word. Dette vil være håndterlig for Silurveien, ettersom det vil gjelde en liten gruppe studenter.

Se også: Skoleeksamen på Master i rettsvitenskap - Det juridiske fakultet (uio.no)

Publisert 22. nov. 2022 13:22 - Sist endret 22. nov. 2022 19:11