English version of this page

JF - Infosenteret

Informasjon om studier, student-IT og studierettleiing

Kontakt

Opningstider:

  • Studieinformasjon: Måndag til fredag kl. 09.00 - 15.45
  • Student-IT: Måndag til fredag kl. 08.00 - 20.00

Student-IT vil kunne svare på enklere studiespørsmål

E-post: info@jus.uio.no
Tlf: (+47) 22 85 95 00
Fax: (+47) 22 85 96 58

Besøksadresse
Domus Juridica, Kristian Augusts gate 7, 0164 OSLO

Postadresse
Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Studierettleiing

Reserver time hjå Infosenteret. Rettleiarane våre kan hjelpa med spørsmål om progresjon, tilrettelegging, søknader og andre spørsmål rundt studiet

Kva vi kan hjelpe deg med

Om ikkje vi kan hjelpe deg, kan vi fortelje deg kven du skal kontakte.

Andre som kan hjelpe