English version of this page

Infosenteret ved Det juridiske fakultet

Informasjon om studier, student-IT og studierettleiing

Kontakt oss

Du når både Studieinfo og Student-IT på telefon 22 85 95 00 eller epost info@jus.uio.no. Du kan òg besøkja oss i skranken i Domus Juridica 2 etasje. Opningstidene våre er:

Studieinfo

 • Måndag 08.00 - 15.00
 • Tysdag 08.00 - 15.00
 • Onsdag 08.00 - 15.00
 • Torsdag 08.00 - 15.00
 • Fredag 08.00 - 15.00

Student-IT

 • Måndag 08.00 - 20.00
 • Tysdag 08.00 - 20.00
 • Onsdag 08.00 - 20.00
 • Torsdag 08.00 - 20.00
 • Fredag 08.00 - 20.00
 • Fredag 9. desember stenger Student-IT kl. 17.30

Me held stengt alle offentlege fridagar.

Me svarer på spørsmål om

Studieinfo

 • Spørsmål om studiane dine og eksamen
 • Registrering i StudentWeb
 • Permisjon, utsett studiestart og redusert progresjon
 • Studie i utlandet
 • Tilrettelegging av studiekvardag og eksamen
 • Godkjenning av tidlegare utdanning

Student-IT

 • Tilgang på Lovdata og Rettsdata.
 • Brukarnamn og passord
 • Trådlaust nettverk
 • Oppgåvemålar
 • Tofaktorautentisering
 • Microsoft 365

Om me ikkje kan hjelpe deg, kan vi fortelje deg kven du skal kontakte. Les meir om IT for studentar

Rettleiing for studentar

Infosenteret ved JF kan svara på dei fleste spørsmål du måtte ha til studieprogramma til fakultetet eller studiane dine. For meir samansette problemstillingar knytt til studiane dine, kan du bestilla ein rettleiingstime. Du kan bestilla time ved å senda ein epost til Infosenteret.

Si frå om læringsmiljøet

Universitetet i Oslo ønskjer eit trygt og engasjerande læringsmiljø og vil gjerne høyra frå deg for å bli betre. Meld frå om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Her finn du oss