Bokskap i Domus Juridica

Som student har du tilgang på et av de over 2300 bokskapene i Domus Juridica. Bokskapet reserverer du online.

Reservasjon av bokskap

 • Et bokskap reserveres for inntil to semester av gangen (høst og vår), og må tømmes innen 20. juni.
 • Du kan kun ha et bokskap pr semester
 • Bokskapet reserveres online, og du må gjøre dette før du finner skapet i bygget og setter kode
 • Det første sifferet i bokskapnummeret viser hvilken etasje skapet er i (K= kjeller)
 • Bokskap kan ikke avbestilles/byttes. Vær derfor nøye med hvilken etasje du velger e.l. hvis dette er viktig for deg.
 • Bokskap skal ikke være i bruk i juli, da de må rengjøres og vedlikeholdes. Bokskap kan reserveres igjen ved semesterstart.

Videoveiledning

OBS: Det er reservasjonen på nett som avgjør hvem som "eier" bokskapet. Book derfor på nett før du finner og setter kode på et skap. Hvis skap blir brukt uten at det er booket online vil skapet bli åpnet og tømt. 

Slik fungerer kodelåsen

Sette kode

 1. Finn først det skapet du har reservert
 2. Skyv bryteren opp
 3. Sett en fritt valgt kode på kodehjulet
 4. Vri mot klokken for å låse. Kodehjulet vil nå settes til "0,0,0,0"

Låse opp og låse igjen

 1. Sett koden din på kodehjulet
 2. Vri med klokken for å låse opp. Kodehjulet vil nå settes til "0,0,0,0".
 3. Når du skal låse skapet igjen, vrir du mot klokken

Se video som viser fremgangsmåten

 

Nullstille lås

 • Sett koden til skapet og vri låsen til høyre
 • Skyv opp den lille svarte bryteren til høyre for tallhjulene
 • Når knappen er i denne posisjonen setter du koden til 0000
 • Skyv den svarte knappen ned igjen og vri låsen til venstre. Koden er nå nullstilt

Publisert 5. jan. 2020 18:31 - Sist endret 2. aug. 2021 13:30