Bokskap i Domus Juridica

Som student har du tilgang på et av de 2300 bokskapene i Domus Juridica. Finn et ledig skap og sett selv en kode på kodelåsen, denne bruker du gjennom semesteret.

Inntil videre finner du selv frem til ledig skap, men i løpet av 2020 vil det komme på plass et online reservasjonssystem.

Slik fungerer kodelåsen

Sette kode:

  1. Finn først et ledig skap
  2. Skyv bryteren opp
  3. Sett en fritt valgt kode på kodehjulet
  4. Vri mot klokken for å låse. Kodehjulet vil nå settes til "0,0,0,0"

Låse opp og låse igjen:

  1. Sett koden din på kodehjulet
  2. Vri med klokken for å låse opp. Kodehjulet vil nå settes til "0,0,0,0".
  3. Når du skal låse skapet igjen, setter du koden på nytt og vrir mot klokken

Se video som viser fremgangsmåten

 

 

Publisert 5. jan. 2020 18:31 - Sist endret 5. jan. 2020 18:32