Administrasjon av IT-tjenester for ansatte ved Det juridiske fakultet

Nærmeste leder til den personen som slutter eller begynner i stilling ved Det juridiske fakultet har ansvaret for å melde i fra om dette til IT-seksjonen.

Skjemaet blir sendt til IT-seksjonen som foretar de endringer som er nødvendig i forhold til tilgang til IT-tjenestene ved UiO. Besvarelsene blir også sendt til Kommunikasjonsseksjonen for videre behandling dersom det er nødvendig.

Ved permisjon kan det bli nødvendig å foreta noen endringer i tilgang til IT-tjenester og web-rettigheter. Det er derfor behov for å melde i fra dersom en ansatt går ut i permisjon. Av samme grunn er det derfor også viktig å gi beskjed dersom en ansatt kommer tilbake etter endt permisjon.

 

IT-seksjonen ønsker at skjemaene blir sendt inn senest 5 virkedager før endringene skal tre i kraft.

 

Skjema for avvikling av arbeidsforhold ved Det juridiske fakultet.

Skjema for nyansettelser ved Det juridiske fakultet.

 

Spørsmål kan rettes til IT-seksjonen.

 

Publisert 28. nov. 2007 12:31 - Sist endret 28. apr. 2022 10:48