Arrangementer

Kommende 5 dager

26 sep.
Tid og sted: 26. sep. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Nora Marie Haune Bornø, Lucy Furuholmen, Maria Lisiecka og Tomas Midttun Tobiassen, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 26. sep. 2017 14:00 - 15:30, Room 571, Domus Nova 5th floor, St. Olavs Plass 5

In this human rights seminar, guest researcher Petra Gyongyi compares implementation processes in Hungary and Romania.

Tid og sted: 26. sep. 2017 18:00 - 19:45, Boksen, Kulturhuset, Youngsgate 6

Er innbyggerne i de nordiske landene verdens lykkeligste? Kan man måle lykke? I anledningen verdens lykkedag og Forskningsdagene 2017 inviterer UiO:Norden til debatt. 

27 sep.
Meera Nair
Tid og sted: 27. sep. 2017 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling

Researcher Meera Nair from the National Law University Delhi is visiting the Department of Public and International Law.

Påmelding.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. sep. 2017 10:00 - 13:00, Nasjonalbiblioteket

Henrich Steffens var norsk-dansk-tysk naturforsker, filosof og forfatter, og professor ved flere tyske universiteter. Steffens’ mange publikasjoner blir nå digitalisert ved Nasjonalbiblioteket.

Tid og sted: 4. okt. 2017 - 6. okt. 2017, The Norwegian University Centre in Paris, NUCP
Tid og sted: 5. okt. 2017 11:00 - 6. okt. 2017 12:30, Kulturlåven på Bru

Folkeskolen, folkehøyskolen, høyere utdannelsesinstitusjoner og det frivillige foreningslivet var sentrale arenaer for opplæring og deltakelse i nasjonale og nordiske offentligheter utover på 1800-tallet. Dette er temaer som behandles på denne workshopen.

Det er begrenset plass på workshopen, men kveldsarrangementet er åpent. Kontakt Ruth Hemstad eller Roald Berg

Johan Vorland Wibye
Tid og sted: 9. okt. 2017 10:00 - 12:00, Eckhoffs hjørne

Stipendiat Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Rettigheters form og struktur".

Tid og sted: 10. okt. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Studiedekan Erling Hjelmeng vil informere om de viktigste endringene på undervisningssiden med særlig fokus på digitale hjelpemidler til eksamen. Eksamensseksjonen vil informere om konsekvensene av flyttingen digital eksamen til Silurveien. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.