Arrangementer

Kommende 5 dager

26 mars
Tid og sted: 26. mars 2018 16:00 - 17:00, Room 571, Domus Nova 5th floor, St. Olavs Plass 5

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 4. apr. 2018 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Førsteamanuensis Nikolai Winge innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 9. apr. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Olav Haugen Moen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Menneskerettigheters betydning for norsk forvaltningsrett.

Tid og sted: 9. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur. Olav Haugen Moen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll

Tid og sted: 10. apr. 2018 12:00 - 14:00, Castbergs bibliotek i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 13. apr. 2018 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvordan opplever partene konfliktrådet? Karen Kristin Paus, kriminolog og seniorrådgiver i Konfliktrådets sekretariat, innleder om nye muligheter og nye utfordringer ved konfliktrådsordningen.