Tidligere arrangementer

Tid og sted: 2. apr. 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Aslak Sira Myhre innleder om Nasjonalbiblioteket sin digitaliserings- og formidlingsstrategi.

Tid og sted: 26. mars 2020 14:0015:00, online video conference

Laura Letourneau-Tremblay introduces the paper 'Let’s (Not) (Dis)Agree to Disagree!? Some Thoughts on the "Dispute" Requirement in International Adjudication' by Andreas Kulick.

Tid og sted: 24. mars 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Anine Kjerulf, Geir Woxholt og Jørn Øyrehagen Sunde innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 19. mars 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Siri Elisabeth Bernssen innleder om seksuell omgang med mindreårige i norsk strafferettshistorie 1800-2000

Bildet kan inneholde: plakat.
Tid og sted: 16. mars 2020 17:0020:00, Professorboligen

Visningen av filmen A Journey of a Thousand Miles: Peacekeepers er avlyst.

Tid og sted: 13. mars 2020 10:0014:00, DJ 8113

Half-day seminar on treaty based mechanisms and non-compliance mechanisms. 

Tid og sted: 11. mars 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 8113

PluriCourts Lunch Seminar with Matt Saul.

Prfessor Benedikte Moltumyr Høgberg
Tid og sted: 10. mars 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg ledet beredskapshjemmel- utvalget. Hun innleder om lovforslaget, samt bakgrunn og behov for en slik krisefullmaktslov. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 4. mars 2020 12:3017:00, Gamle Festsal

I samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret arrangerer Institutt for offentlig rett Meklingskonferansen 2020.

Bildet kan inneholde: kunst, gatekunst, tegnefilm, mural, visuell kunst.
Tid og sted: 3. mars 2020 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, DB

Forskergruppene Migrasjonsrett og VERDI inviterer til lunsjseminar for å diskutere dommen HR-2019-2286-A. Dommen reiser spørsmål både om Høyesteretts vektlegging av barnets beste, og om juridiske og etiske dilemmaer i møtet mellom migrasjonspolitikk og enkeltpersoners stilling.

Tid og sted: 3. mars 2020 09:0017:00, Professorboligen, Universitetet i Oslo, Universitetshagen, Karl Johans gate 47

Rettspragmatisk tenkning har i de senere år fått fornyet oppmerksomhet i USA og i Skandinavia.

Tid og sted: 27. feb. 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Geir Heivoll innleder om Politirettshistorieprosjektet – Norsk politi under enevelde.

Tid og sted: 26. feb. 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 8113

PluriCourts Lunch Seminar with Theresa Squatrito.

Tid og sted: 25. feb. 2020 15:1517:00, Domus Juridica 7108

Political science reading group with Theresa Squatrito

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, business, jobb.
Tid og sted: 25. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Omgjøring utenfor klagesak

Tid og sted: 25. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven

Stipendiat Jul Fredrik Kaltenborn
Tid og sted: 14. feb. 2020 09:0011:00, Eckhoffs hjørne, 2. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Stipendiat Jul Fredrik Kaltenborn ved Politihøgskolen og Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Teknologinøytralitet".

Tid og sted: 13. feb. 2020 14:0015:00, Domus Juridica, room 7108

Nicola Strain introduces Campbell McLachlan, "The Assault on International Adjudication and the Limits of Withdrawal" (2019) The International and Comparative Law Quarterly 68(3): 499-537.

Tid og sted: 13. feb. 2020 13:3017:00, Stockhom, Sweden

The first IPLT seminar of the spring semester 2020 will be held at Stockholm University.

Tid og sted: 12. feb. 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 8113

PluriCourts Lunch Seminar with Nicola Strain

Professor Eivind Smith
Tid og sted: 11. feb. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Eivind Smith innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder denne instituttlunsjen.

Omslagsbilde, antologien «Uyldighet i forvaltningsretten» (red. Henriette Tøssebro)
Tid og sted: 7. feb. 2020 13:0017:30, Professorboligen

Forskergruppen RØF inviterer til seminar om utviklingstrekk innen alminnelig forvaltningsrett, med utgangspunkt i antologien «Ugyldighet i forvaltningsretten» og forslag til ny forvaltningslov.

Tid og sted: 6. feb. 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Jørn Øyrehagen Sunde innleder om Landslovsprosjektet – Funn og ambisjonar.

Tid og sted: 3. feb. 2020 13:0015:00, Domus Juridica, room 8113

PhD candidate Nicola Claire Strain at the PluriCourts Centre is presenting her doctoral project "Consent to the Jurisdiction and Applicable Law of the WTO and Investor-State Dispute Settlement Mechanisms"

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Facial expression, Glasses.
Tid og sted: 3. feb. 2020 10:0012:00, Domus Juridica, room 8113

PhD candidate Emma Brandon at the PluriCourts Centre is presenting her doctoral project “Holding Signatories to Account:  States' Obligations Upon Signing a Treaty Granting Jurisdiction to an International Criminal or Human Rights Tribunal.”