Marx, rett og samfunn (avsluttet)

Etter den globale finanskrisen i 2008 har Marx fått ny aktualitet, ikke minst igjennom nye debatter om økonomisk organisering. Prosjektet Marx, rett og samfunn undersøker spørsmålene om Marx aktualitet for akademiske analyser av rett og samfunn.

Bokomslag

Med Berlin-murens fall og Sovjetunionens kollaps forsvant også manges interesse for Karl Marx’ tekster. Etter den globale finanskrisen i 2008 har Marx fått ny aktualitet, ikke minst igjennom nye debatter om økonomisk organisering. Det har gjort Marx relevant for flere. Dette gir også grunn til å spørre om Marx’ tekster fortsatt kan være interessante for akademiske analyser av rett og samfunn.

I tiårene før 1989 var Marx’ tekster sentrale for en rekke akademisk analyser, også ved Det juridiske fakultetet i Oslo, særlig for «kritisk-juss» bevegelsen. I 2015 har Marx’ tekster forsvunnet, i alle fall fra de fleste av den norske rettsvitenskapens analyser. Betyr dette at det er spørsmål, problemstillinger og metoder som dagens forskning overser? Kan Marx’ tekster fortsatt være relevante for dagens norske rettsvitenskap og samfunnsforskning?

Prosjektet Marx, rett og samfunn undersøker spørsmålene om Marx aktualitet igjennom en serie tverrfaglige seminarer om tekster skrevet av den unge Marx. Seminarene vil munne ut i en større antologi i 2018 (200-årsjubileet for Karl Marx' fødsel).

Bakgrunn

Prosjektet er initiert av forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet (UiO). Prosjektets leder er professor Christoffer C. Eriksen.

 

Publisert 22. jan. 2016 13:33 - Sist endret 6. jan. 2021 12:59