Nettsider med emneord «Naturressursrett»

Publisert 21. jan. 2020 15:28

Innledning ved PhD-stipendiat Daniel Arnesson

 

Publisert 20. aug. 2019 13:42

Professor Mads Greaker, OsloMet  innleder

Publisert 16. aug. 2019 10:39

Naturressursgruppens leder professor Endre Stavang ønsker velkommen til et nytt semester

Publisert 8. juli 2019 13:52

Innledning ved professor Henrik Bjørnebye og advokatfullmektig Pauline Helle

 

Publisert 23. mai 2019 09:25

Innledning ved Terese Smith Ulseth og Martin Eiebakke

Publisert 14. mai 2019 18:12

Innledning ved professor Henrik Bjørnebye og advokatfullmektig Pauline Helle

 

Publisert 6. mai 2019 13:11

Åpen lunsj, hvor vi tar utgangspunkt i årsrapporten for 2018 og diskuterer gruppens aktiviteter fremover.

 

Publisert 23. apr. 2019 12:14

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs fra Høgskolen på Vestlandet legger frem komparative arbeider om teigbaserte og matrikkelnummerbaserte systemer. Forskjellige typer sammenheng mellom registre og virkeligheten.

 

Publisert 1. apr. 2019 15:31

Tema: Jordskifte

Innledere: Sølve Bærug, Øystein Bjerva, Geir Stenseth og Per Kåre Sky

Påmelding her innen kl 12 fredag 30.08.2019 Seminaret er åpent og gratis, men vi ønsker å vite hvor mange som kommer

 

Publisert 29. mars 2019 16:44

Vitenskapelig assistent Kelly Solem-Young innleder

Publisert 29. mars 2019 12:49

The seminar will be a roundtable discussion subsequent to introductions by Eleonore Maitre-Ekern and Hanna Ahlström (tbc).

Please register here before June 18th, as there will be a light lunch.

 

Publisert 5. mars 2019 14:54

Vitenskapelig assistent Elling Vincent Disen Succarat innleder

Publisert 4. mars 2019 16:03

Professor emeritus Hans Chr. Bugge innleder

Publisert 25. feb. 2019 13:31

Prosjektets tittel er: "Mot ei framtid for utmarksbeitet - om reglar, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder".

Prosjektet vil identifisere "beste praksis" og skissere gode måtar å forvalte, styre og drifte beiteområda våre på og foreslå konkrete ordningar for handtering av ulike interessemotsetnader. 

Publisert 14. feb. 2019 13:23

Trude Myklebust innleder om NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi – arbeid og abefalinger

Innledningen etterfølges av noen refleksjoner ved Ivar Alvik