Digitale forhandlinger

JUS5070 «Forhandlinger» er et valgfag som tar i bruk erfaringsbasert læring. Studentene gjennomfører blant annet forhandlinger seg mellom, for så å reflektere rundt erfaringene de gjør seg og lærer av caseøvelser. Undervisningen forutsetter høy aktivitet fra studentene selv, og nær dialog mellom underviser og student. Er det mulig å heldigitalisere et slikt fag? Denne høsten har dette blitt satt på prøve.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hode, nese.

Skjermdump fra zoom, undervisning i JUS5070 Forhandlinger høsten 2020

Digital høst

Faget har dette høstsemesteret blitt gjennomført digitalt. Både fellesundervisning og forhandlinger studentene mellom, gjennomføres med digitale verktøy og de begrensningene og mulighetene som ligger i dette. De fleste har erfart at digital undervisning kan by på utfordringer og ikke alltid går smertefritt. Vi har tatt en prat med undervisningsassistent Amber Ingelin Arthur og student Hennie Lilleby, for å høre hvordan disse utfordringene har blitt møtt i forhandlingsundervisningen. Hvordan har dette egentlig gått? 

Bildet kan inneholde: klær, erme, menneskekroppen, skulder, ledd.
Undervisningsassistent Amber Ingelin Arthur, foto: privat

Amber tok selv tok faget i fjor, da all undervisningen foregikk ved fysisk oppmøte. Hva tenkte hun da hun først fikk vite at faget skulle gjennomføres digitalt?
– I utgangspunktet var jeg skeptisk. Forhandlingsfaget utfordrer deg på det muntlige og krever aktivitet fra studentene på en annen måte enn mye av jusstudiet. Og dette var jeg bekymret for at skulle forsvinne. Hun legger raskt til:
– Men der tok jeg feil. Studentene tar masse initiativ, bruker funksjonene som finnes i Zoom og er aktive i undervisningen. En ting jeg har merket meg særlig er at man i Zoom ser alle de man deltar på kurs med samtidig, dette til forskjell fra kun å se kursleder i fysiske kurs. Kanskje bidrar dette til en nærere relasjon som gruppe. Jeg tror det gjør en forskjell. 

Digital undervisning krever tilpasninger

Digital undervisning byr på egne utfordringer både for studenter, men også underviserne. Noe Amber kan bekrefte: 
– Det krever ganske mye til for å få et Zoom kurs til å gå knirkefritt. Det kan være særlig utfordrende hvis man ikke har nok undervisningsressurser i gjennomføringen av selve kursene. Men har man det så finnes det gode løsninger. Og så kreves det en god del forarbeid. Zoom er et flott verktøy når man først har satt seg godt inn i det.
Også professor Sverre Blandhol bekrefter at den digitale gjennomføringen til nå har fungert bra.
– Det har gått meget bra å kjøre forhandlingskurset digitalt, faktisk over all forventning. Vi har gjort noen grep for å få det til. Etter introduksjonsmøtet som ble holdt digitalt, hadde vi en samling på plenen i Universitetshagen for de som ville og kunne. Det gjorde at mange fikk møtt hverandre fysisk før vi begynte undervisningen og slik sett fikk bygget litt relasjoner. Vi har ellers kjørt presentasjonsrunde, og god morgen runder hver gang og lagt opp til mye interaksjon underveis.

Bruken av caseøvelser i undervisningen har også krevd noen tilpasninger i møte med den digitale studiehverdagen. 
– Vi kjører rollespill og øvelser som tidligere, men har tilpasset opplegget til det digitale formatet. Dessuten har vi lagt til instruksjoner og elementer som tematiserer det å forhandle digitalt. Studentene har blant annet vekselvis forhandlet i digitale møter mellom kursgangene, på epost mellom kursgangene og i digitale grupper på kursdagene. Vi har diskutert de ulike formatene og hovedlitteratur og tilleggslitteratur om dette er tildelt. Vi har akkurat like mye diskusjoner som tidligere, og studentene må være forberedt på å bli spurt selv om de ikke rekker opp hånden. Vi har stilt som krav at alle sørger for internettforbindelsen sin, har lyd og kamera på - og det har gått veldig bra, sier Blandhol.

Utfordringer ved digital forhandling

Bildet kan inneholde: tre, stol, fritid, møbler, utendørsmøbler.
Sverre Blandhol gjennomførte første forelesning ute i universitetshagen, resten av høsten har vært digital. Foto: Amber Ingelin Arthur  

Hva er noen utfordringer ved å gjennomføre forhandlinger digitalt? Amber trekker frem noen særlige utfordringer: 
– Internettproblemer. Men dette får ikke nødvendigvis negative konsekvenser for selve forhandlingen, det virker snarere som om det bryter isen. En annen utfordring er at hvordan vi kommuniserer blir annerledes. At man ikke får øyekontakt på samme måte og kommunikasjon gjennom kroppsspråk forsvinner.
Når man gjennomfører en forhandlingsøvelse, får man et case og utdelt forskjellige roller. Amber forteller også at det kan være noe mer utfordrende å sette seg inn i karakter når man møtes gjennom skjermen.
– Når du sitter i stua foran skjermen kan de hende det er vanskeligere å sette seg inn i rollen i en forhandlingssituasjon.  
Sverre Blandhol trekker også frem at mediet påvirker blant annet relasjonsbyggingen:
– Digitale forhandlinger kan være mye forskjellig. Det er forskjeller på å sitte i skjermmøter, forhandle på e-post, eller på chatfunksjonen på Finn e.l. Uansett vil kommunikasjonen være noe «smalere» enn om man sitter ansikt til ansikt med de andre menneskene. Du må derfor kanskje gjøre noe mer for å bygge relasjoner og skape tillit digitalt. 
– På den annen side er det også fordeler, det med at det er lettere på avstand er allerede nevnt. En annen ting er fordelene med bruk av e-post. E-post «forsinker» kommunikasjonen noe, som gjør det lettere å unngå press og som kan bidra til å utjevne maktforskjeller. Du får også mer tid til å tenke deg om. Men det er klart også ulemper. Kreativitet kan bli vanskeligere. Uansett – digitale forhandlinger blir en del av hverdagen fremover. Og det kan være mye vinne på å bli bedre på disse.

At bruken av e-post kan begrense effekten av kompetitive taktikker, som tidspress, er noe Amber også fremhever som en fordel ved digitale forhandlinger:
– Det er lettere å unngå å bli påvirket av tidspress som taktikk fra den andre parten. Med skjerm imellom så er det også større rom for å ta pause og sjekke papirer man har forberedt.

Fra et studentperspektiv

Hvordan har studentene opplevd en digital forhandlingshøst?  Femteårsstudent Hennie Lilleby, forteller litt om hennes opplevelse av faget denne høsten.
– Jeg opplever at jeg får bedre læringsutbytte i dette faget, og tror at det er på grunn av hvordan undervisningen er lagt opp. I forhandlingsøvelsene har noen ting gått bra, mens andre ting har gått skeis. Når jeg først får «drite meg ut», synes jeg det er mer givende å lese pensum – fordi jeg har forstått hva jeg kan og vil bli bedre på.
Hvordan har du som student opplevd at den digitale undervisningen har fungert? 
– I dette faget synes jeg at det har fungert bra. Hadde det vært rene foredrag, hadde det nok vært bedre om det ikke var digitalt. Men når undervisningen er lagt opp til at man må delta aktivt fungerer det fint, og jeg lærer mye av både Sverre og av medstudenter.
Hva har du opplevd som utfordringer med digitale forhandlinger? 
– Dessverre har jeg lite erfaring med analoge forhandlinger, så det er vanskelig å sammenligne analoge og digitale forhandlinger. Men vi har gjennomført ulike digitale forhandlinger; både over telefon, video og e-post. Hvilket digitalt medium vi har brukt har hatt mye å si for hvordan jeg har opplevd de ulike forhandlingene, og hvilke utfordringer som har oppstått.»

Opplever du det som nyttig å få prøvd seg på digitale forhandlinger i praksis?
– Ja, det er kjempeverdifullt. Jeg ser jo at dette er noe trening gjør meg bedre på, og at jeg kan dra nytte av det både på de fleste arbeidsplasser og i privatlivet. For eksempel i forbindelse med verv, private avtaler og tvister.

Verdifull erfaring inn i arbeidslivet

– Det å forhandle digitalt vil være veldig viktig inn i arbeidslivet som nå nok vil ta det i bruk mer og mer. Det å forhandle med noen i Bergen nå, vil nå ofte bety at man kobler seg på digitalt og tar forhandling over skjerm, i stedet for å sette seg på et fly eller tog. I det globaliserte samfunn så er det veldig nyttig å være komfortabel med å forhandle digitalt. Det er nærliggende å tro at man kommer til å forhandle med noen andre på andre siden av jorden, sier Amber. 

Amber trekker også frem hvor viktig det er for studenter å ha muligheten til å bygge opp selvtillit rundt praktiske ferdigheter
– Det å kunne bruke digitale verktøy og få prøvd seg frem med medstudenter bygger opp en selvtillit som man kan ta med seg videre.
Hennie tror og håper det blir mer relevant med digitale forhandlinger i fremtiden:
– Det håper jeg det blir. Det er veldig hyggelig å reise for å møtes, men digitale forhandlinger kan spare tid, penger og miljø. Samtidig har jeg blitt mer oppmerksom på utfordringer som kan prege særlig digitale forhandlinger, og at det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilken forhandlingskontekst som etter omstendighetene er mest produktiv.

Bildet kan inneholde: klær, briller, visjon omsorg, briller, kinn.
Ansvarlig faglærer Sverre Blandhol, foto: Nina Schmidt, Advokatbladet 

At evnen til å gjennomføre digitale forhandlinger er viktig når man skal ut i arbeidslivet er noe Sverre Blandhol også trekker frem: 
– Veldig mye av forhandlinger foregikk jo digitalt allerede før korona, bare tenk på forhandlinger per e-post. Men det blir nok helt sikkert veldig mye mer bruk av digitale møter i forhandlinger fremover, også når korona en gang måtte være over. Da vil det selvsagt være en stor fordel å både kunnskaper og erfaring med dette. Det åpner muligheter for forhandlinger og samarbeid over avstand, både nasjonalt og internasjonalt.
 

Som et av de første fagene ved juridiske fakultet, tok Forhandlinger i bruk undervisningsassistenter i undervisningen, første gang høsten 2018. Undervisningsassistentene er studenter som tidligere har tatt faget, og er en stor ressurs inn i et fag som forutsetter tettere oppfølgning og dialog med studentene.

Av Nicole Versland, studentleder i pilaren Tvisteløsning i CELL
Publisert 2. des. 2020 16:54 - Sist endret 2. des. 2020 20:55