2020

Sist endret 21. apr. 2020 13:19 av krthor@uio.no

Diku har publisert en nyhetssak om SFUenes arbeid i koronatiden 

Sist endret 10. nov. 2021 16:59 av Øystein Kolstad Kvalø

CELL: Centre for Experiential Legal Learning begynner 1. juni på sin periode som et Senter for fremragende utdanning (SFU).

Sist endret 11. nov. 2021 15:22 av Øystein Kolstad Kvalø

Studenthverdagen har brått blitt veldig annerledes. I løpet av et par uker har vi omstilt oss til heldigital undervisning. Samtidig er ikke studielivet fra sofakroken optimalt for de flest av oss.

Sist endret 2. des. 2020 20:55 av krthor@uio.no

JUS5070 «Forhandlinger» er et valgfag som tar i bruk erfaringsbasert læring. Studentene gjennomfører blant annet forhandlinger seg mellom, for så å reflektere rundt erfaringene de gjør seg og lærer av caseøvelser. Undervisningen forutsetter høy aktivitet fra studentene selv, og nær dialog mellom underviser og student. Er det mulig å heldigitalisere et slikt fag? Denne høsten har dette blitt satt på prøve.

Sist endret 10. nov. 2020 15:29 av lenkeretter@localhost

Studenter og studiedekaner fra de tre juridiske fakultetene møttes for å snakke om hvordan de så for seg høstsemesteret 2020. 

Sist endret 13. sep. 2021 12:10 av lenkeretter@localhost

Kjære CELL-medarbeidere og eksterne partnere, 

Sist endret 21. feb. 2022 16:42 av Øystein Kolstad Kvalø

Studentparlamentet delte ut Studentenes undervisningspris til Malcolm Langford 11. juni 2020. 

Sist endret 10. nov. 2020 15:30 av lenkeretter@localhost

Sverre Blandhol, professor ved Institutt for offentlig rett, ga i mars ut boken Smarte forhandlinger. Vi har tatt en prat med han om boken. Om hvordan man kan bli en bedre forhandler, og om hvordan erfaringsbasert læring skal gjøre at vi lærer bedre. 

Sist endret 7. des. 2020 12:00 av krthor@uio.no

Ta med deg matpakken og delta på CELLs nye lunsjseminar om sosialt entrepenørskap fredag kl 12. I dette nyhetsbrevet skryter vi av studentlederne som presenterte om studentpartnerskap under UiOs Utdanningskonferanse, vi deler vår nye video om CELL og du kan lese om hvordan det gikk når valgemnet Forhandlinger skulle gjennomføres heldigitalt høsten 2020.  

Sist endret 22. des. 2020 13:10 av Malcolm Langford

CELL logger av for juleferie og ser tilbake på et utrolig år. 

Sist endret 10. nov. 2020 15:30 av lenkeretter@localhost

CELL logger av for sommerferie etter en hektisk og digital vår. Vi ser frem mot vårt første semester som et Senter for fremragende utdanning.   

Sist endret 10. nov. 2020 15:29 av lenkeretter@localhost

Vi er tilbake på jobb og håper alle har hatt en fin sommerferie. Denne høsten skal alle forelesninger være digitale og vi har jobbet med å legge til rette for opplæring av alle undervisere på ulike tekniske nivåer. Videre har våre studentledere jobbet innenfor sine ferdighetspilarer og blant annet deltatt i samfunnsdebatter og formidlet hva som rører seg ved fakultetet for tiden. Her følger et utvalg av våre aktuelle saker.

Sist endret 7. feb. 2022 10:20 av lenkeretter@localhost

I CELL sitt nyhetsbrev deler vi utvalgte saker om aktiviteter i CELL og andre saker, både interne og eksterne, som er relevante for våre prosjekter. I dette nyhetsbrevet finner du saker om skriftlige ferdigheter og digital undervisning.

Sist endret 21. feb. 2022 14:48 av Øystein Kolstad Kvalø

I dette nyhetsbrevet skriver vi blant annet om praksis Jussbuss og JURK, vi gir deg tips til hjemmeeksamen, vi har en ny artikkel i serien #SkrivRett og Gidske Dekker-Olsen og Malcolm Langford har blitt intervjuet i Juristen om internasjonale studenter i koronatiden.

Sist endret 21. feb. 2022 14:49 av Øystein Kolstad Kvalø

I dette nyhetsbrevet kan du lese om digitalisering av rettssaler, du finner en fersk artikkel i #SkrivRett serien og vi gir deg tips til "jussete" podcaster.  CELL er opptatt av muntlige ferdigheter og prosedyre og er derfor veldig glade for at UiO stilte for første gang i prosedyrekonkurransen Nelson Mandela World Human Rights!  

Sist endret 21. feb. 2022 14:50 av Øystein Kolstad Kvalø

Universitetet i Bergen har fått millioner til bedre jussutdanning , det blir ny praksisordning for masterstudentene i kriminologi og rettssosiologi og studenter har prøvd seg på muntlige forhandlinger i en fiktiv diskrimineringsnemnd.

Sist endret 21. feb. 2022 14:53 av Øystein Kolstad Kvalø

CELL arrangerer webinar om god digital eksamen og vil snakke med jusstudenter om hvordan det er å være student på masterstudiet i rettsvitenskap.   

Sist endret 21. feb. 2022 14:53 av Øystein Kolstad Kvalø

Vi publiserer vår nye evalueringsrapport om hjemmeeksamen i koronatiden, og kan dele nye funn og anbefalinger til institusjoner, faglærere og studenter. Hør Jan-Ove Færstad fra UiB snakke i NOKUT-podden om hvordan få til aktiv læring i store studentgrupper, og les intervju med vår studentsenterleder og studentleder i Den digitale pilar om jusstudiet - god mandag! 

Sist endret 21. feb. 2022 16:40 av Øystein Kolstad Kvalø

Denne sommeren har fem studenter på forvaltningsinformatikk laget introduksjonsvideoer til emnet. Professor Dag Wiese Schartum tok initiativet. CELL – Centre for Experiential Legal Learning støttet prosjektet med finansiering og lisenser til redigeringsprogrammet Camtasia. Sluttproduktet til studentene er imponerende og beviser at studenter er verdifulle ressurser i utvikling av undervisning og læringsressurser ved fakultetet.

Sist endret 8. okt. 2021 14:36 av Øystein Kolstad Kvalø

Mira Stokke er saksbehandler i JURK. Hør hva hun og andre tidligere saksbehandlere har å si om erfaringen fra studentdrevne rettshjelpstiltak.

Sist endret 10. nov. 2020 15:29 av lenkeretter@localhost

Kjære student ved Det juridiske fakultet,    

Sist endret 10. nov. 2020 15:29 av lenkeretter@localhost

Dear international students at the Faculty of Law, 

Sist endret 10. nov. 2020 15:30 av lenkeretter@localhost

I høst fikk studenter prøve seg på muntlige forhandlinger i en fiktiv nemnd. Opplegget var del av kurs i diskriminerings- og likestillingsrett.

Sist endret 10. nov. 2020 15:29 av lenkeretter@localhost

Det juridiske fakultetet bruker studenter på rettsvitenskap til å lede kollokvier, veilede og gi tilbakemelding på skriftlige innleveringer på 1. og 2. studieår. 

Sist endret 10. nov. 2020 19:46 av krthor@uio.no

Det juridiske fakultetet bruker studenter på rettsvitenskap til å lede kollokvier, veilede og gi tilbakemelding på skriftlige innleveringer på 1. og 2. studieår.