Aktuelle saker

Publisert 1. juli 2021 16:14

Vi oppsummerer vårt første år som Senter for fremragende utdanning og ønsker alle en god sommer!

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL
Publisert 8. feb. 2021 13:23

Det er inngått et formelt samarbeid mellom CELL og de tre juridiske fakultetene, CELL Norge er en realitet og vi inviterer til nasjonalt seminar i mars. Alle artiklene i #skrivrett serien er nå publisert, og vi er svært stolte over at Lovlab skal inspirere nye unge mennesker om å søke studieplass ved UiO!

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL
Publisert 3. des. 2020 09:33

Ta med deg matpakken og delta på CELLs nye lunsjseminar om sosialt entrepenørskap fredag kl 12. I dette nyhetsbrevet skryter vi av studentlederne som presenterte om studentpartnerskap under UiOs Utdanningskonferanse, vi deler vår nye video om CELL og du kan lese om hvordan det gikk når valgemnet Forhandlinger skulle gjennomføres heldigitalt høsten 2020.  

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hode, nese.
Publisert 2. des. 2020 16:54

JUS5070 «Forhandlinger» er et valgfag som tar i bruk erfaringsbasert læring. Studentene gjennomfører blant annet forhandlinger seg mellom, for så å reflektere rundt erfaringene de gjør seg og lærer av caseøvelser. Undervisningen forutsetter høy aktivitet fra studentene selv, og nær dialog mellom underviser og student. Er det mulig å heldigitalisere et slikt fag? Denne høsten har dette blitt satt på prøve.

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL
Publisert 23. nov. 2020 12:48

Vi publiserer vår nye evalueringsrapport om hjemmeeksamen i koronatiden, og kan dele nye funn og anbefalinger til institusjoner, faglærere og studenter. Hør Jan-Ove Færstad fra UiB snakke i NOKUT-podden om hvordan få til aktiv læring i store studentgrupper, og les intervju med vår studentsenterleder og studentleder i Den digitale pilar om jusstudiet - god mandag! 

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL
Publisert 6. nov. 2020 11:58

CELL arrangerer webinar om god digital eksamen og vil snakke med jusstudenter om hvordan det er å være student på masterstudiet i rettsvitenskap.   

Publisert 22. okt. 2020 15:19

Universitetet i Bergen har fått millioner til bedre jussutdanning , det blir ny praksisordning for masterstudentene i kriminologi og rettssosiologi og studenter har prøvd seg på muntlige forhandlinger i en fiktiv diskrimineringsnemnd.