2022

Sist endret 22. apr. 2022 13:24 av Øystein Kolstad Kvalø

I jussens verden er det viktig å ha gode skriveferdigheter, og én av nøklene til suksess er nettopp det å kunne skrive godt. Fakultetets Skrivelab-prosjekt er et nyopprettet tilbud rettet mot å gi studenter mer hjelp til utforming og skriving av tekster. Vi har tatt en prat med to som har deltatt på skriveverksted for å spørre om deres erfaring.

Sist endret 29. apr. 2022 11:54 av Øystein Kolstad Kvalø

Som saksbehandler ved Jussbuss får jusstudentene mulighet til å kunne kjenne på smaken fra arbeidslivet. De ansettes i ett år og har varierte arbeidsoppgaver. Fristen til å søke heltidsstilling går ut 01.05 – kanskje du blir deres neste saksbehandler?

Sist endret 26. juni 2022 19:47 av Egil Stabell Jahren

Kan man gjøre en forskjell her i verden? Studentene på emnet Human Rights in Practice får muligheten til å prøve, i et nytt undervisningsopplegg hvor de skal jobbe for rettferdighet.

Sist endret 23. juni 2022 11:33 av tmdahlbo@uio.no

CELL takker for året som har gått og ser frem til det kommende skoleåret!

Sist endret 16. juni 2022 12:16 av tmdahlbo@uio.no

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og hos CELL er det fortsatt høy aktivitet!

Sist endret 28. juni 2022 14:45 av lenkeretter@localhost

CELL legger bak seg sitt andre år med status som et Senter for fremragende utdanning (SFU) og ser frem mot det kommende året. Mye har skjedd på CELL! 

Sist endret 28. apr. 2022 16:40 av Øystein Kolstad Kvalø

The Faculty of Law provides the opportunity for students to take part in three different moot court competitions in 2022/23. We are now looking for engaged students to represent the University of Oslo in these competitions! Participation will give you international experience, meetings with talented fellow students, and improved writing and oral skills.

Sist endret 15. feb. 2022 08:51 av Egil Stabell Jahren

Læringen gikk begge veier når dommere fikk deres egne rettsavgjørelser analysert av jusstudentene på nytt emne om domsskriving og domsanalyse.

Sist endret 28. jan. 2022 11:29 av Øystein Kolstad Kvalø

Lenge har den eneste formen for tilbakemelding studenter får på juridiske tekster kommet etter at teksten er ferdig skrevet. Ved opprettelsen av skrivelaben får studentene nå et nytt tilbud som retter seg mot skriveprosessen.

Sist endret 6. apr. 2022 12:35 av Egil Stabell Jahren

Video og interaktive skjemaer ble løsningen når studentene på Kriminologi skulle forberedes på å skrive bacheloroppgaven.

Sist endret 15. mars 2022 10:06 av Egil Stabell Jahren

Virkelighetsnær undervisning tar studentene med inn i bilforhandlernes verden, i nytt kurs utviklet av faglærere på Det juridiske fakultet.

Sist endret 29. apr. 2022 12:50 av Øystein Kolstad Kvalø

Øystein Kolstad Kvalø har i løpet av det siste året vært ansatt som studentsenterleder for et Senter for fremragende utdanning (SFU) innenfor jus – en stilling bestående av mange ulike oppgaver. Gjennom dette intervjuet ønsker vi å gi dere innblikk i hvordan det er å være studentsenterleder, samt hva arbeidet innebærer. Kanskje du er vår neste studentsenterleder?

Sist endret 28. juni 2022 14:44 av tmdahlbo@uio.no

2022 er godt i gang og så langt har CELL åpnet Skrivelaben, lansert artikkelserien "Lov og lære" og fått en rekke nye medarbeidere!

Sist endret 26. juni 2022 19:47 av Egil Stabell Jahren

Rettshjelptiltaket JURK bidrar med saker fra "frontlinjene" i undervisningen på emnet Diskriminerings- og likestillingsrett.

Sist endret 13. mai 2022 14:24 av tmdahlbo@uio.no

Verdens største prosedyrekonkurranse ble arrangert i mars. For første gang på 20 år stilte Det juridiske fakultet ved UiO med et lag.

Sist endret 20. juni 2022 08:08 av tmdahlbo@uio.no

Høsten 2022 har CELL, Centre on Experiential Legal Learning, en ny runde med kollokviementorordningen; En en ordning for studenter som ønsker hjelp til å komme i gang med kollokviering på starten av semesteret. 

Sist endret 28. apr. 2022 16:41 av Øystein Kolstad Kvalø

For studieperioden 2022/2023 satser fakultetet på deltakelse i tre ulike internasjonale prosedyrekonkurranser. I den forbindelse er vi på utkikk etter engasjerte studenter som kan representere UiO ved disse konkurransene!