Studenter er verdifulle ressurser

Denne sommeren har fem studenter på forvaltningsinformatikk laget introduksjonsvideoer til emnet. Professor Dag Wiese Schartum tok initiativet. CELL – Centre for Experiential Legal Learning støttet prosjektet med finansiering og lisenser til redigeringsprogrammet Camtasia. Sluttproduktet til studentene er imponerende og beviser at studenter er verdifulle ressurser i utvikling av undervisning og læringsressurser ved fakultetet.

Gruppebilde av de fem studentene

Denne gjengen har utviklet læringsressurser de skulle ønske de hadde tilgang til selv. Marianne Bang, Linn Høgåsen, Biljana Mijalkovic, Nora Skjelstad og Sunniva Ullern (foto: Melissa Sabamali)

Bakgrunn

Studentene Marianne Bang, Linn Høgåsen, Biljana Mijalkovic, Nora Skjelstad og Sunniva Ullern tar nå Master i forvaltningsinformatikk etter å ha tatt bacheloren Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI). Bacheloren fungerte som en naturlig forløper til masterprogrammet, men er nå lagt ned. I tillegg til at bacheloren ble lagt ned ble det bestemt at deler av undervisningen på masterprogrammet skulle bli digital. I den anledning kalte professor Dag Wiese Schartum studentforeningen til forvaltningsinformatikk (SERIøs) og studentrepresentantene i programrådet for forvaltningsinformatikk (PFIN) inn til møte. I møtet foreslo Linn at deler av den digitale undervisningen kunne produseres av studenter. Og det kunne de!

– Det er fantastisk å ha slike initiativrike, kunnskapsrike og kreative studenter, sier Schartum som er programansvarlig for Master i forvaltningsinformatikk.

– Det unike ved disse studentene er at de har tverrfaglig utdanning som gjør at de ikke bare kan jus, men også kan informatikk og har samfunnsvitenskapelig kompetanse. Biljana har i tillegg talent for tegning og bidratt med flotte illustrasjoner til videoene. Kombinasjonen er uslåelig. Jeg kjenner jo igjen mange elementer fra egen undervisning, men studentene har arbeidet veldig selvstendig med stoffet og laget sine egne versjoner, uten at jeg har blandet meg inn – heldigvis, forteller Schartum.

Prosjektet

Tegning av en robot, en av karakterene i studentenes videoer
Hils på Frank! Studentene utviklet ulike karakterer til videoene (illustrasjon:  Biljana Mijalkovic) 

Studentgruppen har laget fire introduksjonsvideoer til forvaltningsinformatikk som tar for seg sentrale temaer på en mer lettbeint måte enn hva studentene ellers er vant med.

– Videoene er laget av og for studenter, så vi ønsket at de skulle se og oppleves annerledes enn undervisningen ellers, sier Linn.

Biljana legger til at de har tegnet sine egne «maskotter» som symboliserer ulike begreper og problemstillinger. Disse brukte de for å forenkle vanskelig teori. For eksempel symboliserer roboten Frank digitale saksbehandlingssystemer.

Nå som bacheloren de selv tok er lagt ned blir studentene på master i forvaltningsinformatikk rekruttert fra andre bachelorløp. Disse studentene har ikke den samme bakgrunnen og kunnskapsbasen som gruppen fra DRI. De ville ikke la kunnskapen «begraves» sammen med bachelorgraden etter selv å ha erfart hvilken kunnskap de har fått bruk for i løpet av masterprogrammet. For å videreformidle det viktigste de lærte til fremtidige masterstudenter har de nå laget undervisningsvideoer som de håper gir en mykere og mer inspirerende start på masteren.

– Vi har laget videoer vi skulle ønske vi hadde tilgang til selv, sier de.

Gruppen ønsker også at videoene skal tas i bruk av en videre krets av studenter.

– Vi ønsker å øke interessen for forvaltningsinformatikk ellers. Vi tror det er mange som ikke vet hva forvaltningsinformatikk er og som velger det bort før de har undersøkt om det er interessant eller ikke, sier Marianne. Noe av det de ønsker å formidle er hvor gøy det er å studere forvaltningsinformatikk.

 

Du finner alle videoene her

En fin erfaring

Hele gjengen er fornøyd med resultatet og de har hatt det morsomt underveis. Alt i alt har det vært et givende prosjekt.

– Vi har hatt spennende diskusjoner om pensum og dagsaktuelle problemstillinger, og vi har fått en helt spesiell mulighet til å ta i bruk digitale verktøy og lage vår vri på undervisningen, sier Sunniva.

Linn legger til at hun ønsket å lage disse videoene for å jobbe kreativt med faglig stoff.

– Vi har jobbet med disse temaene og konseptene i flere år, og har god faglig forståelse, men det er ikke alltid det er så nærliggende å leke med stoffet på denne måten i universitetssammenhenger. Prosjektet har gitt oss nye muligheter til å diskutere pensum, tenke videre og aktualisere stoffet til dagens situasjon, sier hun.

Sammen har de fått enda dypere forståelse for faget, kjent på at det var gøy å bruke teorien i praksis og å formidle den videre til andre.

Når gruppen får spørsmål om de ønsker å gjennomføre flere prosjekter som dette svarer de at de også ønsker å lage en podcast.

– I sommer har vi hatt mange diskusjoner med bakgrunn i pensum og snakket om å lage en podcast om enkelte temaer, eller om studentlivet på forvaltningsinformatikk med innslag fra tidligere og nåværende studenter, sier Linn. Med en slik podcast ønsker de å skape lavterskel diskusjoner om forvaltningsinformatikk og ha samtaler med forvaltningsinformatikere ute i arbeid, legger Sunniva til.

De håper at andre faglærere ved fakultetet tar initiativ til å gjennomføre lignende prosjekter og oppfordrer studenter med idéer til å «prøve seg» og ikke nøle dersom de har en god idé.

– Dere kan mer enn dere tror, sier Marianne. Selv hadde ingen i gruppen erfaring med bruk av Camtasia fra før. Resultatet er imponerende og nå har Linn og Sunniva meldt seg som kollegaveiledere for ansatte som ønsker å ta i bruk redigeringsprogrammet.

CELL tar fortsatt imot søknader om midler til utvikling av digital undervisning høsten 2020. Vi er til for å utvikle og støtte studentaktiviserende og pedagogiske initiativer, og andre tiltak som støtter opp under våre prosjekter. Dersom du ønsker å realisere en idé kan du sende søknad her.

Av Johanne Maria Rohde Larsen
Publisert 26. aug. 2020 13:06 - Sist endret 21. feb. 2022 16:40