Vil du jobbe som læringsassistent ved siden av studiene våren 2021?

Det juridiske fakultetet bruker studenter på rettsvitenskap til å lede kollokvier, veilede og gi tilbakemelding på skriftlige innleveringer på 1. og 2. studieår. 

Som læringsassistent bidrar du til et godt studiemiljø, gode diskusjoner og gode skriftlige arbeider. I alle typer læringsassistentstillinger får du anledning til å jobbe med studierelevant stoff samtidig som du får betalt. Det å gi tilbakemelding på andres tekst gir deg bedre skriftlige ferdigheter og det å lede en gruppediskusjon gir deg bedre muntlige ferdigheter.  

Til våren søker vi etter nye: 

  • kollokvieveiledere som skal lede kollokvier på JUS1111 og   
  • studentrettere som skal gi tilbakemelding på kurs- og fakultetsoppgaver på 1.studieår, andre semester.

Arbeidsoppgaver

Som kollokvieveileder leder du grupper på 6 studenter. Kollokviene skal gi trening i å diskutere juss, løse oppgaver i samarbeid og gi et rom for å stille spørsmål som man har som ny jusstudent. Kollokviegruppene avtaler selv tidspunkter for å treffes med veilederen, og oppdraget har en ramme på 24 timer gjennom høstsemesteret med oppstart 1. september.  

Som studentretter skal du gi tilbakemeldinger på kurs- og fakultetsoppgaver på 1. og 2. studieår. Kurs- og fakultetsoppgavetilbudet er en viktig del av undervisningstilbudet og studentene trenger gode og konstruktive tilbakemeldinger på sine tekster.

Som studentretter forplikter du deg til å rette oppgaver gjennom semesteret, som en pakke, hvor du skal rette mellom 10-15 oppgaver på hver innlevering gjennom det aktuelle semesteret. Vi rekrutterer studentrettere på bakgrunn av søknad, vi legger vekt på personlig egnethet, samtidig er det et krav at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår med gode karakter i samtlige juridiske fag. 

Nye studentrettere vil få tildelt en rettepakke på første studieår, andre semester (JUS1211). Etter ett semesters erfaring vil du få tilbud om å rette oppgaver på første studieår, første semester og andre studieår.

Opplæring

Nye kollokvieveiledere og studentrettere får opplæring i både grunnleggende pedagogikk og spesifikke læringsoppgaver, og denne gjennomføres i januar 2021 . Videre vil vi arrangere samlinger hvor de ulike læringsassistentene kan treffes og utveksle erfaringer. Alle samlinger knyttet til opplæring og erfaringsutveksling er en obligatorisk del av oppdraget og er lønnet.   

Lønn

Oppdragene lønnes etter lønnstrinn 35, som tilsvarer 180,80 kr per time. Som studentretter vil du få betalt 180,80 kr per oppgave.

Som kollokvieveileder vil du få lønn for 24 samlinger gjennom semesteret, men du lønnes for 48 timer, da vi beregner en time forberedelsestid før hver samling.    

Søknadsfrist

Søknadsfrist er søndag 22.november. Du søker ved å sende e-post til Eivor Daae Mæland: e.d.maland@jus.uio.no

  • Dersom du ønsker å søke på stilling som kollokvieveileder ber vi deg sende en kort søknadstekst. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og intervjuene gjennomføres i slutten av uke 48.
  • Dersom du ønsker å søke på stilling som studentretter ber vi deg sende en kort søknad med en tekst hvor du beskriver hva som er «god tilbakemelding».
  • Dersom du er erfaren studentretter eller kollokvieveileder ber vi deg sende en kort e-post der du redegjør for at du ønsker å fortsette våren 2021. Dersom du er studentretter, er det fint om du kommer med ønske om rettepakke. Vi kan ikke garantere at du får den rettepakken du ønsker.
Publisert 10. nov. 2020 19:46 - Sist endret 10. nov. 2020 19:46