Søk Jussbuss og JURK i dag!

Mira Stokke er saksbehandler i JURK. Hør hva hun og andre tidligere saksbehandlere har å si om erfaringen fra studentdrevne rettshjelpstiltak.

Et helt spesielt år

I jussens studieløp, som ellers er lite variert, kan det være fristende med et praksisår. Maryam Iqbal Tahir var en av dem som valgte å sette studiet på vent for å kjenne hvordan det er å faktisk jobbe med faget. – Jeg vet ikke hvordan det er på studiet nå, men det var veldig teoretisk og tungt da jeg gikk der, sier hun.

I videoen under forteller hun at det var veldig fint å få praktisk erfaring tidlig i studieløpet. Det kan nok de fleste som har jobbet i de studentdrevne rettshjelpstiltakene stille seg bak.

 
Last ned mediefil

Stort læringsutbytte

Det å jobbe med juss i praksis gir ferdigheter man ellers ikke tilegner seg på studiet. I videoen forteller Hanne Bjurstrøm at praksistiden var lærerik. – Jeg fikk tidlig erfaring med å forstå at rettigheter og muligheten til å få retten sin er skjevt fordelt, forteller hun.

Det hjelper lite å ha rett, når man ikke vet hvordan man går frem for å få rett. Det er en kunst å navigere i offentlige instanser, formulere seg i forhandlinger, og hjelpe klienter med å selv forstå hva det egentlig er de lurer på. Det er ikke alltid jussen i seg selv gir svaret.

Som saksbehandler må man selv innhente faktum, snakke med klienter, og representere klientens interesser overfor motparten. Det er en helt annen måte å jobbe med juss på, enn å tilegne seg informasjonen passivt på forelesning.

Ingen vanlig arbeidsplass

Jussbuss og JURK holder til i Skippergata og har mye til felles. I JURK er riktignok både daglig leder og fagrådgiver jurister, mens i Jussbuss er det flat struktur der daglig leder selv er student. Det at begge rettshjelpstiltakene er drevet av studenter innebærer at saksbehandlerne i stor grad er med på å utforme sin egen arbeidsplass.

Når kollegaene dine er studenter, gir det også trygge rammer for å prøve og feile. Med en god delingskultur og mye samarbeid er man likevel trygg på at klientene får riktig rettshjelp.

Denne tryggheten kommer godt med i en jobb der du etter kun to år på jussen kan få ansvar for å skrive anker til Trygderetten, representere klienter i Husleietvistutvalget, og muligheten til å delta i muntlige høringer på Stortinget. Som saksbehandler får man virkelig prøvd seg på juss i praksis.

Selvtillt inn i arbeidslivet

I videoen forteller Ingrid Fladberg Brucker at det å ha hatt dialog med klienter og det å ha vært i forhandlingsmøter har vært nyttig senere. – Det gjorde at når jeg først begynte som fullmektig og skulle ut i det virkelige arbeidslivet, så gikk jeg inn i det med en helt annen selvtillit enn det jeg ellers ville hatt, sier hun.

Praksis i Jussbuss og JURK gir deg lønn, studiepoeng, og en helt unik arbeidserfaring. Du finner mer informasjon på deres egne hjemmesider og emnesidene til JUS5011 (JURK) og JUS5012 (Jussbuss).

Av Mira Stokke
Publisert 22. sep. 2020 14:48 - Sist endret 8. okt. 2021 14:36