CELL starter opp som et Senter for fremragende utdanning

CELL: Centre for Experiential Legal Learning begynner 1. juni på sin periode som et Senter for fremragende utdanning (SFU).

CELL fikk i desember innvilget sin søknad om status som et Senter for fremragende utdanning. 1. juni starter den første fem års perioden. Midlene skal blant annet brukes til å utvikle og innføre nye, mer aktive undervisningsformer og erfaringsbasert læring på hele fakultetet.

At CELL har fått denne statusen vil ha en reell påvirkning på studentenes studietilbud. I anledning formell oppstart har CELL studentteam laget en video om hvordan senteret vil påvirke studentene.

Tekstbeskrivelse av video

Last ned mediefil
Av CELL studentteam
Publisert 1. juni 2020 18:14 - Sist endret 10. nov. 2021 16:59