Hvilke studenter er best på å gi tilbakemelding?

Studentenes tilbakemeldinger brukes for å utvikle undervisning og vurdering ved fakultetet.  Men ikke alle studieår er like flinke på å svare på evalueringer av eksamen. 

Grafer som viser hvilke studieår som har høyest svarprosent. Det andre studieåret har høy svarprosent. Svarprosent synker gradvis jo eldre studentene blir

Hvorfor er evaluering viktig? 

CELL jobber på mange ulike måter for å utvikle undervisningen og vurderingsformene ved fakultetet. Noe av det viktigste for oss, er å få studentenes perspektiv og inkludere dem i endringsprosesser. Derfor har vi siden oppstart våren 2020 blant annet evaluert gjennomføringen av hjemmeeksamen.  

Hvem bryr seg mest? 

Høsten 2020 ser vi en forskjell på svarprosenten mellom ulike eksamener. Er dette fordi noen studenter er mer fornøyde enn andre? Fordi noen ikke har lest mailen fra fakultetet med lenke til nettskjemaet? Fordi noen studenter bryr seg mindre om gjennomføringen av eksamen enn andre? 

Foreløpig viser studentene på JUS2111 størst engasjement. 129 studenter svarte på evalueringen i løpet av de tre første dagene etter eksamen. Når det gjelder emneevalueringen til 1. og 3. studieår (som også dekker hjemmeeksamen) leder JUS12111 med 86 svar.Studentene på JUS3111 følger hakk i hæl med 77 svar. Klarer noen å overgå JUS2111? 

Alle skjema holdes åpne ut mandag 11. januar 

Selv om eksamen er gjennomført kan du fortsatt melde inn din tilbakemelding på eksamen høsten 2020. Om du er student på 1. eller 3. studieår har du i tillegg blitt bedt om å svare på en helhetlig emneevaluering, som også inkluderer noen spørsmål rundt hjemmeeksamen.  

Svar på evaluering av hjemmeeksamen i norsk emne: https://nettskjema.no/a/170747 

Svar på evaluering av hjemmeeksamen i engelsk emne: https://nettskjema.no/a/170884 

Svar på emneevaluering av JUS1111 – Privatrett I: https://nettskjema.no/a/176743 

Svar på emneevaluering av JUS1211 – Privatrett II: https://nettskjema.no/a/173569 

Svar på emneevaluering av JUS3111 – Formuerett I: https://nettskjema.no/a/176744 

Svar på emneevaluering av JUS3212 – Formuerett II: https://nettskjema.no/a/176746 

Vinn en gave 

Ved å svare på våre evalueringer kan du registrere deg til å delta i trekningen av et gavekort hos Akademika til en verdi av kr. 500,-! 

Publisert 4. jan. 2021 13:25 - Sist endret 28. jan. 2022 11:24