Lovgivningslære – et annerledes fag

Lovgivningslære er ett av valgemnene ved Det juridiske fakultet med et litt annerledes undervisningsopplegg. Her kan du lese noen erfaringer fra Rebecca Araldsen Blom, som tok emnet høsten 2020.

Forsiden til de fem JOU'ene fra høsten 2020

Gjennom emnet Lovgivningslære er du med på å skrive en egen utredning – en JOU. Foto: UiO.

Høsten 2020 var et veldig annerledes semester for meg. Frem til høsten 2020 hadde jeg bodd og studert i Bergen. I august flyttet til Oslo og tok valgfag på UiO. Jeg valgte to «tradisjonelle» valgfag hvor lover, forarbeider og dommer skulle tolkes og som ble avsluttet med en skriftlig eksamen. Jeg utforsket mulighetene for å også ta et litt annerledes valgfag. Da jeg fant faget Lovgivningslære fattet det min interesse.

Faget Lovgivningslære skulle gi studentene mer innsikt i lovgivningsprosessen og i hvordan det er å skrive en egen lov.

Portrettbilde av Rebecca Blom
Rebecca Araldsen Blom tok faget Lovgivningslære høsten 2020. Foto: Privat.

Utlevering av mandat og første møte med gruppen

Da jeg søkte om å være en av de heldige som fikk delta i dette faget, skulle jeg kort beskrive hva jeg kunne bidra med og hvilket mandat jeg tenkte var mest spennende. I starten av august 2020 møttes forventningsfulle studenter opp på universitetet. Studentene hadde valgt ulike studieretninger og satt med ulik bakgrunn. I løpet av den første uken fikk studentene vite hvilket mandat vi skulle jobbe med den høsten. Jeg var så heldig at jeg fikk tildelt mandat fra NAV Seksjon informasjonsforvaltning om grunnleggende rettigheter ved automatisk kontroll med borgernes etterlevelse av velferdslovgivningen. Gruppen min besto av studenter fra masterstudiet i rettsvitenskap, bachelorprogrammet offentlig administrasjon og ledelse, masterprogrammet forvaltningsinformatikk og bachelorprogrammet i klart språk.

Første møte med gruppen gikk veldig bra! Alle hadde masse ideer til JOUen og vi fikk raskt god kontakt.

Arbeidet med JOUen

Arbeidet med JOUen var lang, til tider krevende, innholdsrik og veldig spennende. Stressnivået til gruppen økte i takt med at datoen for innleveringen nærmet seg. Gruppen måtte blant annet sette seg inn i relevant teori, se på hvordan dette foregikk i andre land, drøfte ulike forslag til lover, lese korrektur og lage illustrerende figurer. Til tider sto vi litt fast og trengte noen gode diskusjoner enten med oppdragsgiver eller med kursansvarlig. Disse diskusjonene hjalp oss med å se muligheter der vi tidligere sto fast.

De ulike gruppene måtte selv finne ut hvordan de ville legge opp arbeidet med mandatet. Gruppen vår brukte god tid på å drøfte ideer, innfallsvinkler og struktur. Alle gruppemedlemmene sine meninger ble hørt og tatt i betraktning. Vi fikk noe dårlig tid mot slutten, men kom oss i mål.

På grunn av den pågående pandemien, foregikk mye av samarbeidet digitalt. Dette medførte også enkelte utfordringer. Alle skulle nå jobbe i samme dokument på Teams og flere av møtene foregikk over Teams. Det var mye læring i å jobbe på denne måten. Erfaringen fra å jobbe digitalt har jeg absolutt fått nytte av i arbeidslivet.

Resultatet av JOUen er gruppen veldig fornøyd med. Vi har fått en unik erfaring og innsikt i lovgivningsprosessen. Gruppen har eierskap til JOUen og diskuterer gjerne temaet med de som er interesserte.

Overleveringsseminaret

Etter innleveringen av JOUen skulle de ulike gruppene presentere funnene foran oppdragsgiverne, studenter og andre som var interesserte på et overleveringsseminar. Pandemien medførte at også overleveringsseminaret måtte foregå digitalt. Dette var en fantastisk avslutning på et spennende og annerledes fag.

Avsluttende ord

Det å skrive en JOU tar tid og krever godt samarbeid. Jeg anbefaler virkelig å ta dette faget. Jeg sitter igjen med erfaringer, samarbeidsevne og innsikt som jeg ikke ville vært foruten.

Av Rebecca Araldsen Blom
Publisert 10. nov. 2021 08:00 - Sist endret 17. nov. 2021 13:08