Øystein Kolstad Kvalø er ny studentsenterleder ved CELL

CELL satser nå enda sterkere på studentmedvirkning med ny studentsenterleder inn i fulltidsstilling

Ny studentsenterleder ved CELL, Øystein Kolstad Kvalø (foto: Thea Dahlborg / UiO).

Øystein, som egentlig skulle gått i gang med fjerde året på Master i rettsvitenskap, går nå inn i studentlederrollen som fulltidsansatt ved senteret.

-  Det er en utrolig spennende mulighet, og jeg synes det er veldig tøft at CELL setter så stor pris på studentenes stemme at de ønsker å ha en student senterleder som fulltidsansatt. 

Selv om Øystein er ny i studentlederrollen, så er han ikke et nytt fjes i CELL. Han har det siste året jobbet som studentmedarbeider i CELL og vært involvert flere prosjekter ved senteret.

- I CELL har jeg fått jobbe med utrolig spennende prosjekter, hvor jeg blant annet har vært med på å starte opp Legal Innovation Lab Oslo (LILO) og har bidratt til to evalueringsrapporter om hjemmeeksamen. Tenk å få jobbe med disse tingene, og mye mer til, på fulltid! 

Ønsker mer fokus på studentenes progresjon 

Kvalø bemerker at en av utfordringene ved fakultetet er at det har manglet en helhetlig plan for hvilke ferdigheter studentene på Master i rettsvitenskap skal tilegne seg i løpet av studiet. 

- Planen har i alle fall ikke inkludert alle ferdigheter jurister skal ha. Enkelt sagt kunne man nesten tatt studiet i omvendt rekkefølge ved å begynne på femteåret og jobbet seg nedover; det har vært lite fokus på progresjon og utvikling.

I det kommende året ser derfor Kvalø frem til å bidra inn i arbeidsgruppen for ferdighetsstigen. 

- I arbeidsgruppen skal vi skal tenke nytt rundt undervisningen på fakultetet og finne ut hvilke ferdigheter jusstudenter skal tilegne seg. Vi skal også foreslå og prøve ut nye, erfaringsbaserte, undervisningsformer.

Vil motvirke prestasjons- og karakterpresset på fakultetet

Kvalø har flere prosjekter han engaserer seg for, men i det kommende året ønsker han særlig å bidra til en endring i læringskulturen ved fakultetet. 

- Jeg vil legge inn en innsats for å dempe prestasjons- og karakterpresset på fakultetet. Fokuset bør være på å lære og ikke bare prestere. Jeg har allerede sett litt på hva de gjør på MatNat, blant annet med veiledningstilbudet ForVei, og håper vi kan få til noe bra også på juridisk fakultet. 

Til slutt legger han til:

- Vi kan ikke ha det slik at studenter får psykiske problemer av å studere på vårt fakultet. 

Publisert 20. sep. 2021 13:59 - Sist endret 23. mai 2022 15:01