Gode resultater for studentlaget fra UiO under årets Telders konkurranse

I juni ble den prestisjefylte prosedyrekonkurransen Telders holdt for 44 gang. Konkurransen som årlig tar plass i Haag, ble i år holdt i en digital utgave.

Årets Telders Moot Court Competition ble gjennomført digitalt og konkurransen ble streamet i Auditorium 3. Her er Lisa Dyrud i aksjon, fra årets UiO lag.

Telders Moot Court Competition er en internasjonal prosedyrekonkurranse som arrangeres av Universitetet i Leiden. Konkurransen handler om folkerett og studentene som deltar får bryne seg på en fiktiv sak mellom to stater, som skal føres for den internasjonale domsstolen i Haag. De deltagene lagene må levere inn en skriftlig og muntlig prosedyre både på vegne av saksøker og den saksøkte, som deretter bedømmes individuelt av et profesjonelt dommerpanel.

Laget som deltok fra Det juridiske fakultet i Oslo bestod av Lisa Dyrud, Sander Stokke og Kanwarjot Kaur. Laget leverte sterke resultater i konkurransen med en niende plass for skriftlig prosedyre på vegne av saksøker og en åttende plass for muntlig prosedyre på vegne av saksøkte. 

Lærerik opplevelse

- Prosessen har vært veldig lærerik, sier Kanwarjot Kaur. - Det har vært en veldig bratt læringskurve. Noe jeg ikke forutså var at man ikke bare lærer veldig mye om folkerett, men også om selve prosessen med å reise en sak. Å samle inn fakta, samle inn rettsgrunnlaget, finne ut hvilke argumenter man kan bruke eller ikke bruke. Mye av det er også overførbart til andre fag man har på studiet, så jeg føler at hele prosessen har vært lærerik på mange måter. 

Studentene er også positive til å ha flere prosedyrekonkurranser i studiet.

- Jeg tenker at man burde hatt mye mer prosedyre konkurranser på jus studiet. Det er en mer aktiv læring, hvor man får mer eierskap til det man jobber med. I tillegg sitter man igjen med mye mer kunnskap enn det man kan gjøre ved å delta passivt i forelesning eller ved å kun lese seg opp i faget, sier Sander Stokke.

Årets lag ble veiledet av tidligere deltagere, Ellen Bennin Brataas og Edvard Nordrum Syse, sammen med undervisningsansvarlige Jørgen Sørgard Skjold (post.doc ved PluriCourt og Insitutt for offentlig rett) og Marius Emberland (Førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter og advokat ved Regjeringsadvokaten). 

 

Artikkelen er basert på intervju med Jørgen Sørgard Skjold og de tre deltagende studentene fra årets lag.

 

Publisert 1. juli 2021 16:13 - Sist endret 2. juli 2021 14:27