5 på rappen - Læringsmiljø studentprosjektleder

Studenten Armita har vært ansatt i CELL i snart ett år, og er blant annet med på prosjekter for læringsmiljø og kommunikasjon.

Bildet viser studentprosjektleder oppstilt i Domus Juridica

Studentprosjektleder for Læringsmiljø, Armita Sahafiha
Foto: Karoline Stensvik, UiO

Fortell litt om deg selv

– Jeg er 21 år, og begynte denne høsten på tredje studieår i Master i Rettsvitenskap. Du kan si at jeg liker å ha mange baller i luften, og arbeider, i tillegg til min stilling ved CELL, som gruppeinstruktør på et treningssenter. Jeg begynte å studere rett etter videregående, og visste at jeg ville inn på et akademisk studie. Kun tannlege og lege ble vurdert før jeg endte med juss. Argumenteringen som følger faget var midt i blinken for meg, og mange vil nok legge merke til at jeg elsker å prate!

– Jeg er empatisk og opptatt av at alle skal ha det bra. Dette gjelder på studiet som i arbeidslivet. Når man opplever å bli sett og hørt, trives man bedre. Ellers vil jeg trekke frem at jeg er effektiv. Med studiehverdag, trening, og to jobber kan mange tro at jeg er strukturert, men det er effektiviteten min som gjør dette mulig å kombinere. 

Hva gjør du i CELL?

– CELL kan for mange oppleves litt uklart, og dermed henge litt i luften. Det er derfor viktig å få frem at CELL er et senter som skal jobbe for å utvikle og forbedre studiet. Mitt arbeid i CELL går på å kartlegge læringsmiljø på jussen og lage tiltak som skal føre til en bedring, samt legge til rette for en god arena for læring.

– Som studentprosjektleder i CELL er du veldig privilegert, ettersom arbeidet er  fleksibelt. Jeg har en 20% stilling, og skal jobbe 7,5 timer i uken. Nå som jeg har eksamen i rettshistorie, har jeg jobbet mindre. Neste uke kan det bli mer. Dette legger jeg opp som jeg selv vil. Nå skal det sies at jeg ikke opplever det som jobb, fordi det ofte er stor samsvar mellom juridisk læring og arbeid. Arbeidet er dermed en del av min forberedelse til å bli jurist. 

– I tillegg til læringsmiljø, er jeg med i kommunikasjonsteamet. Målet er å hjelpe studenter med å få en forståelse av hva CELL er og hvordan vi i CELL ønsker å utvikle studiet til det bedre. Som studentprosjektleder får jeg påvirkningskraft. Du kan få gjennomslag for det du tenker, og mulighet til å arbeide tett med faglærere. Det føles godt å kunne legge frem idéer som blir hørt. 

Hva er et godt læringsmiljø?

– Det må være et miljø der du selv kan velge hvordan du vil prestere. Ikke alle vil ha en toppjobb, men det finnes også de som ønsker det. Et miljø som gir rom for at alle kan prestere lik sin egen forventning. Jeg har selv ikke opplevd et dårlig læringsmiljø, men jeg vet at i SHoT-undersøkelsen har det i flere år blitt pekt på at mange studenter i Norge opplever utfordringer.

– På jussen i Oslo vet vi at mange opplever sterkt karakterpress. Vi har campus i sentrum, hvor alle de store advokatfirmaene ligger rett utenfor døren. De tegner et glamorøst bilde av hvordan livet vårt kan være etter studiene dersom vi arbeider for dem. Samtidig skriver de tydelig under kvalifikasjoner i utlysninger "Svært gode karakterer".   

– I Bergen og Tromsø tror jeg det er mindre karakterpress. Ettersom de også har karakterer, tenker jeg at vi ikke blir kvitt presset ved å kun gå bort fra graderte karakterer. Jeg vil tro at presset som oppleves i Oslo henger sammen med hvordan en del arbeidsgivere fremmer seg. I Oslo har vi ikke så mange praksismuligheter i studiet, og dermed få muligheter for kjennskap og kontakt med arbeidslivet. Ettersom inntak på jobber og praksisplasser er karakterstyrt, tror jeg dette kan være negativt for en delingskultur og et godt studiemiljø.

Hva gjorde at du ville søke på stillingen som studentprosjektleder?

– Det var tilfeldig! Jeg var med på et prosjekt om å ta bilder for CELL, der jeg ble kjent med senteret. Dette vekket en interesse, og det er særlig læringsmiljø jeg finner spennende. Da stillingen som studentprosjektleder ble lyst ut søkte jeg. I CELL får du god opplæring, og det er ikke behov for prosjektlederkompetanse. Senteret ønsker studenter med endringsvilje. Det er en unik mulighet til å lære!

Hva vil du si til studenter som leser dette, og har noe de vil bidra med?

– CELL er åpne, og vil ha endringsforslag. Ta kontakt og ikke vær redd for å snakke med oss studentprosjektledere. Alle studenter i CELL har tilbud om å sitte på eget rom, 6101, i 6.etg. Der det alltid er 3-4 studentprosjektledere. Ellers finner du CELL i 3 etg

Har du henvendelser? Send en e-post til cell-post@jus.uio.no

Publisert 21. sep. 2022 08:45 - Sist endret 23. sep. 2022 14:19