Trenger du hjelp til å få startet opp kollokveringen til høsten?

Høsten 2022 har CELL, Centre on Experiential Legal Learning, en ny runde med kollokviementorordningen; En en ordning for studenter som ønsker hjelp til å komme i gang med kollokviering på starten av semesteret. 

Bildet kan inneholde: bord, laptop, briller, tilpasning, skrivebord.

Hva er kollokviementorordningen?

Flere studenter har knapt satt sin fot på campus de siste semestrene, og flere studentkull har hatt mer digital enn fysisk undervisning i løpet av sin tid som jusstudenter. Mange kan dermed trenge oppstarthjelp for å komme i gang med kollokveringen med andre medstudenter. Tilbudet startet opp i høsten 2021 og ble så populært at vi ønsker å utvide tilbudet til høsten 2022. 

Vi tilbyr nå hjelp – enten du er enkeltstudent uten kollokviegruppe eller dere er en allerede etablert kollokviegruppe. Er du student uten kollokviegruppe vil vi forsøke å etablere en kollokviegruppe sammen med fire til fem andre studenter i samme situasjon. Tilbudet gjelder for studenter som tar obligatoriske emner fra 2. til 8. semester på master i Rettsvitenskap.

Hva innebærer ordningen?

Tilbudet om kollokviementor innebærer at gruppen vil få én samling på to timer i starten av semesteret, med en erfaren student som vil fungere som kollokviementor. Dette tilbudet er ment for å fasilitere og legge til rette for god kollokvievirksomhet videre utover semesteret. De gruppene som ønsker mer oppfølging vil få tilbud om én ekstra samling litt senere i semesteret.

Påmelding

Fristen for å melde seg på ordningen er søndag 28. august.

Påmeldingsskjemaet finner du her: https://nettskjema.no/a/272240

Tilbudet er begrenset, og dersom interessen overstiger det vi har av ressurser er vi nødt til å foreta en prioritering. Vi kan derfor ikke garantere at alle som ønsker det vil kunne få tilbudet.

Dersom du har spørsmål om dette, kan du ta kontakt med Kristine Hansen ved CELL: kristine.hansen@jus.uio.no

Publisert 15. juni 2022 09:49 - Sist endret 20. juni 2022 08:08