Vil du jobbe som læringsassistent ved siden av studiene våren 2023?

Til våren 2023 søker vi nye læringsassistenter i flere ulike stillinger, blant annet oppgaveretter (gi skriftlig tilbakemeldinger på studentoppgaver), skriveveileder (gi muntlig veiledning på skriveverksteder) og kollokvieveileder (gi muntlig tilbakemelding på kollokvier).

Student sitter foran en PC med kaffekopp foran seg og noterer i en notatblokk

Vi søker etter erfarne studenter som kan veilede ferske studenter i det skriftlige arbeidet på studiet! Foto: UiO/Oda Hveem.

Det juridiske fakultetet bruker studenter på rettsvitenskap til å gi tilbakemelding på skriftlige innleveringer, veilede på kollokvier og skriveverksted på 1. og 2. studieår.

I dette arbeidet bidrar du til et godt studiemiljø, god læring og gode skriftlige arbeider. Du får anledning til å jobbe med studierelevant stoff samtidig som du får betalt. Å gi tilbakemelding på andres tekst, samt lede en gruppediskusjon, kan gi deg bedre skriftlige og muntlige ferdigheter.

Arbeidspakker

Nye læringsassistenter, uten erfaring, kan søke på disse arbeidspakkene: 

Arbeidspakke 1: Kollokvieveiledning på JUS1111

Nye læringsassistenter (ingen erfaring) gir muntlig veiledning til en kollokviegruppe som de følger hele semesteret.

Arbeidspakke 2: Rettepakke for nye rettere JUS1211

Inkluderer 4 oppgavesett, nye læringsassistenter (ingen erfaring) gir skriftlig veiledning på:

 • Frivillig kursoppgave i Fast eiendom
 • Frivillig kursoppgave i Familie og arv.   
 • Frivillig fakultetsoppgave i Fast eiendom. 
 • Frivillig fakultetsoppgave i Juridisk metodelære. 

Læringsassistent med 1 semesters erfaring eller mer:

Arbeidspakke 3: Skriveverksted

Læringsassistenter med 1 semesters erfaring er med på skriveverkstedene for JUS1111, JUS1211 og JUS2111. I tillegg kommer spennende tilbud om å bidra på engelske skriveverksted for IKRS o.l. 

Arbeidspakke 4: Stor rettepakke på 2.  studieår

Inkluderer 5 oppgavesett: Erfarne læringsassistenter med minimum 1 semesters erfaring gir skriftlig veiledning på:  

JUS2111
 • Frivillig kursoppgave i Statsforfatningsrett.  
 • Frivillig kursoppgave i Menneskerettigheter. 
 • Frivillig fakultetsoppgave i Statsrett, folkerett og menneskerettigheter  
JUS2211
 • Frivillig kursoppgave i Forvaltningsrett.
 • Frivillig fakultetsoppgave i EØS- og forvaltningsrett.

I tillegg kommer spennende tilbud om å bidra med skriftlig veiledning på utkast til semesteroppgaven.  

Arbeidspakke 5: Rettepakke for erfarne læringsassistenter JUS1111

Inkluderer 5 oppgavesett: Erfarne læringsassistenter med minimum 1 semester erfaring gir skriftlig veiledning på oppgavene og muntlig veilednign på skriveverkstedene på JUS1111.

 • Obligatorisk skriveøvelse i Kjøps- og avtalerett.
 • Obligatorisk skriveøvelse i Erstatningsrett.
 • Frivillige fakultetsoppgaver i Avtalerett.
 • Frivillige fakultetsoppgaver i Kjøpsrett.
 • Frivillige fakultetsoppgaver i Erstatningsrett. 

Kvalifikasjoner

Vi rekrutterer læringsassistenter på bakgrunn av søknad. Vi legger vekt på personlig egnethet, samtidig er det et krav at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår. Nye læringsassistenter som skal jobbe med muntlig veiledning blir innkalt til intervju. 

Nye læringsassistenter får opplæring i både grunnleggende pedagogikk og de spesifikke arbeidsoppgavene. Det holdes også egen opplæring i å veilede kollokvier og skriveverksted. Dette gjennomføres i starten av semesteret. Videre vil vi arrangere samlinger hvor de ulike læringsassistentene kan treffes og utveksle erfaringer. I tillegg får læringsassistente møter med faglærerne underveis for spesiell opplæring i retting i de forskjellige temaene. 

nn

Som læringsassistent blir du ansatt på 12 semesters timekontrakt med lønnstrinn 35, som tilsvarer 196,30 kr per time. Erfarne læringsassistenter på arbeidspakke 3 og 5 får lønnstrinn 37, som tilsvarer 201,00 kr per time.
 

Opplæring og møter med faglige i anledning oppdraget er også lønnet. 

Arbeidspakke 1: 

Kollokvieveileder får lønn for 12 samlinger på 2 timer gjennom semesteret, men du lønnes for 48 timer, da vi beregner to timer forberedelsestid før hver samling. Totalt, med møter og opplæring, vil dette bli omtrent 56 timer for ett semester. 

Arbeidspakke 3: 

Skal du jobbe med skriveverkstedene vil du få betalt per time og det vil bli medregnet én time forberedelsestid pr. time i skriveverkstedet. Totalt, med møter og opplæring, vil dette bli omtrent 90 timer for ett semester.

Arbeidspakke 2, 4 og 5:  

Når du jobber med skriftlig tilbakemeldinger på skriftlige besvarelser vil du få  betalt 3 timer forberedelsestid per oppgavesett og 1 time per besvarelse. Du gir tilbakemelding på omtrent 15 besvarelser pr. oppgavesett for obligatoriske oppgaver og omtrent 10 for frivillige oppgaver. Totalt, med møter og opplæring, vil dette bli omtrent 62 timer for arbeidspakke 2, omtrent 102 timer for arbeidspakke 4 og omtrent 117 timer for arbeidspakke 5.

Søknad

Søknadsfrist er 11. desember. Du søker ved å fylle ut dette skjemaet og laste opp CV: https://nettskjema.no/a/lav2023

Skriv om din motivasjon for å søke på stillingen, hva du tenker konstruktiv kritikk er, hvilken relevant erfaring du har og hvilken arbeidspakke du ønsker.

Ved spørsmål kontakt:

Administrativ koordinator for læringsassistenter er Kristine Hansen (kristine.hansen@jus.uio.no).

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Intervjuene gjennomføres av administrativ koordinator for læringsassistenter og relevant studentprosjektleder i CELL.

 

Logo for Senter for fremragende utdanning CELL, Senter for erfaringsbasert juridisk læring, har siden 1. juni 2020 hatt status som Senter for fremragende utdanning (SFU).

CELL vil bidra med mer pedagogisk opplæring av læringsassistenter ved fakultetet, arbeide for å styrke samarbeidet mellom assistenter og fagmiljøet, og øke                                                                                     bruken av læringsassistenter til                                                                                         flere fag og emner enn i dag.

 

Publisert 24. nov. 2022 09:30 - Sist endret 24. nov. 2022 13:52