Livet som studentsenterleder

Øystein Kolstad Kvalø har i løpet av det siste året vært ansatt som studentsenterleder for et Senter for fremragende utdanning (SFU) innenfor jus – en stilling bestående av mange ulike oppgaver. Gjennom dette intervjuet ønsker vi å gi dere innblikk i hvordan det er å være studentsenterleder, samt hva arbeidet innebærer. Kanskje du er vår neste studentsenterleder?

bildet viser vår nåværende studentsenterleder, Øystein

Hils på Øystein! Dette er vår nåværende studentsenterleder, som er ferdig i stillingen til sommeren. Foto: UiO/Oda Hveem.

Stilling som studentsenterleder

Øystein Kolstad Kvalø er for tiden studentsenterleder på CELL, Centre on Experiential Legal Learning. CELL er den eneste SFUen i Norge som har en student i en toppledelseposisjon. Stillingen er en fulltidsstilling i ett år, hvor man i tillegg til 50 % lønn får 30 studiepoeng gjennom emnet JUS5013 Ledelse og juridisk pedagogikk ved CELL. Emnet kan innpasses som 9. semester på Master i rettsvitenskap, og dermed havner man bare et halvt år bak i progresjon, selv om man jobber et helt år.

Se utlysningen av stillingen som studentsenterleder her, som har søknadsfrist 15. mai 2022.

Kan du fortelle oss litt om deg selv?

- Jeg går egentlig på 4. studieår, men valgte å ta ett års pause fra studiene for å være studentsenterleder for CELL. Før jeg søkte stillingen, hadde jeg en deltidsstilling som studentleder for blant annet innovasjonslaben LILO ved CELL. Å kunne bli ansatt som studentsenterleder var en super løsning for meg, ettersom dette gir meg en unik erfaring, i tillegg til et lite avbrekk fra studiene.

Hva er det arbeidet som studentsenterleder egentlig går ut på?

- Dette er faktisk et spørsmål jeg får veldig ofte – gjerne fordi mange ikke vet helt hva CELL sitt arbeid går ut på heller. Arbeidet jeg gjør her er ekstremt mangfoldig; arbeidet mitt består i alt fra å følge opp studentteamet og være en leder for dem, til å være en del av lederteamet i CELL generelt. Jeg får også engasjere meg i forskjellige prosjekter og formidle bredt om jus og pedagogikk både innenfor og utenfor fakultetet. Stillingen min som studentsenterleder går ut på å opprettholde den daglige driften til CELL, samt alle beslutninger som har med det å gjøre. I tillegg til å jobbe i senterledelsen, er jeg også involvert i mange utviklingsprosjekter, blant annet LILO, forskningsprosjekter, utvikling av en digital rettssal og et prosjekt hvor vi skal styrke den pedagogiske kompetansen til undervisere på fakultetet. Jeg leder også en arbeidsgruppe om læringsmiljø på fakultet som ble satt ned av studiedekanen.

Hvorfor valgte du å søke deg til CELL?

- Jeg søkte meg til CELL første gang på våren 2020 for å jobbe med digitale ferdiheter. Jeg synes arbeidet CELL drev med for å gjøre jusstudiet bedre var utrolig spennende, og jeg ville også bidra til å gjøre jusstudenter mer forberedt på den digitale omstillingen. En deltidsstilling i CELL, som gir deg mye ansvar og krever mye selvstendighet, virket som en utrolig fin erfaring å ha med seg videre.

- Etter at jeg hadde jobbet ett år deltid i studentteamet, ble stillingen som studentsenterleder lyst ut som heltidsstilling for første gang. Dette synes jeg virket veldig interessant, siden jeg allerede var kjent med de mange hyggelige folkene og spennende prosjektene i CELL, og jeg fant ut at jeg ville bli enda mer involvert i alt CELL driver med. Muligheten til å kunne bidra til å forbedre jusstudiet er også en viktig grunn til at jeg søkte på stillingen. Gjennom arbeidet som studentsenterleder har jeg fått mulighet til å kunne påvirke studietilbudet til det bedre.

Hvordan vil du si at en normal arbeidsdag er for deg?

- Ingen arbeidsdag er 'normal' i den forstand. Det er mye forskjellig som skjer og stillingen er fleksibel. Jeg gjør alt fra klassisk kontorarbeid til å delta og presentere på spennende konferanser. Det er også en del møtevirksomhet, ettersom stillingen er samarbeidsbasert, men jeg har også mye egentid der jeg jobber med planlegging og utvikling av prosjektene i CELL. I tillegg er det dager der jeg kan drar ut og presenterer arbeidet vi gjør for andre fakulteter og universiteter – i forrige uke holdt jeg for eksempel en presentasjon for Erna Solberg! Jeg fikk også mulighet til å lede UiOs Pedagogiske Innovasjonsnettverk (PIN) dette semesteret, samt skrive høringssvar til Stortinget og forskjellige departementer og kronikker til diverse medier.

Nå har du nevnt at du tidligere hadde erfaring fra CELL, men er dette nødvendig for å søke på den kommende stillingen?

- Nei, absolutt ikke! Jeg anbefaler alle sammen å søke seg hit. Det er klart at det er en fordel dersom du har erfaringer som er relevante, men dette er ikke et absolutt krav for å kunne få stillingen. Vi oppfordrer til at personer med relevant erfaring, som foreningsarbeid og deltakelse i JSU og liknende, søker seg hit.  Ferske og forskjellige ideer er alltid velkommen!

Hva gjør arbeidet i CELL så spennende?

- Det fine med å arbeide i CELL er at det er åpenhet for innovative idéer og lett å få gjennomslag for å gjennomføre idéer som endrer studiet. Når jeg får mulighet til å knytte kontakt med andre fakulteter og besøke dem, så knytter man et bredt nettverk som skiller seg fra ensformig arbeidshverdag. Å kunne bidra til endring på et så omfattende studie, på en annen måte enn å klage på Jodel, og å kunne uttrykke seg og faktisk bli hørt, er noe av det mest spennende med arbeidet i CELL. Vi er med på å utvikle fremtidens jussutdanning og derav fremtidens jurister.

Hvilke erfaringer har du gjort som du ønsker å ta med deg videre eller ikke ville vært foruten?

- Siden det er en stilling som innebærer mye selvstendighet, så er det naturligvis mye ansvar i rollen som studentsenterleder. Ansvaret man får for å følge opp et bredt sammensatt studentteam er nok en av de beste erfaringene jeg har hatt. Et slikt ansvar, som gir deg ledererfaring, er noe man kanskje ikke får i en annen deltidsjobb, og som jeg kommer til å ta med meg videre. Jeg har hatt andre deltidsjobber tidligere, men det er ingen som har gitt meg denne typen erfaring, og det er en erfaring som utgjør en stor bonus jeg kommer til å ha nytte av lenge. I tillegg er erfaringen jeg har fått gjennom arbeidet med pedagogikk og utvikling, samt forskning, noe en nesten bare kan få ved å jobbe på et universitet.

Hvordan vil du si at arbeidet ditt her har vært studierelevant?

- Jeg vil si at stillingen er mer arbeidslivsrelevant enn studierelevant. Likevel så har jeg fått innblikk i utviklingen av studieprogrammet og emnene. Jeg har kanskje ikke jobbet med juss i praksis, men det jeg har erfart har føler jeg kommer godt til nytte. Det å jobbe selvstendig og få så mye ansvar er ganske unikt. Arbeidet i hverdagen det siste året gir også bedre forståelse for hva som kreves på studiet, samt juridisk fagdidaktikk, noe man kan ta med seg videre for å utvikle seg til å bli en enda bedre student.

Vil du si at det er det mulig å være student på siden?

- Dette er jo en fulltidsstilling, og muligheten til å kunne være student på siden vil være veldig individuelt. Men dersom man velger å ta noen emner, så er lederteamet flinke til å tilrettelegge for at en skal kunne ta eksamen. Om man er komfortabel med å jobbe ettermiddag og helg med studiene, så er det mulig å ta mindre emner (f.eks. 10 stp). Dette er ikke en jobb som gir deg mulighet til å være fulltidsstudent, men ettersom det er en fleksibel fulltidsjobb, så kan en ta enkeltemner. Det viktigste er bare at det ikke går ut over jobben en gjør i CELL.

Viktigst av alt, hvorfor vil du anbefale andre å søke hit?

- Jeg vil absolutt anbefale andre å søke seg hit. Dette er en spennende stilling som er veldig lite ensformig. Muligheten til å bestemme hva man selv vil jobbe med etter eget engasjement er en stor fordel, og erfaringen er super til arbeidslivet senere. Jeg har fått muligheten til å følge opp andre og ha en lederstilling, og jeg har jobbet med spennende pedagogiske prosjekter og forskningsprosjekter. Stillingen gir også 30 studiepoeng, så man mister ikke et helt års studieprogresjon selv om man jobber i et helt år. Det viktigste er likevel at du gjennom arbeidet i CELL kan bidra til å utvikle fremtidens jussutdanning, og derav fremtidens jurister.

 

Dersom du har spørsmål tilknyttet stillingen, kan du ta kontakt med studentsenterleder Øystein Kolstad Kvalø eller seksjonsleder Karoline Stensvik.

Av Armita Sahafiha
Publisert 29. apr. 2022 12:50 - Sist endret 29. apr. 2022 12:50