Paneldebatt: Jusstudenter om høsten 2020

Det er fortsatt usikkert hvordan undervisningen til høsten kommer til å bli. Studentrepresentanter og studiedekanene ved de tre juridiske fakultetene i Norge skal samles for å dele erfaringer med den digitale undervisningen denne våren, og deres forventninger og ønsker for høsten 2020.

Illustrasjon, tomme forelesningssaler

Tomme forelesningssaler etter stengingen av universitetet (foto: Changbok Ko on Unsplash)

Den fysiske stengningen av universiteter 12. mars 2020 førte til rekordrask digitalisering av juridisk undervisning. Undervisingen ble flyttet fra fysiske rom til digitale flater. 

Et panel av studentrepresentanter og studiedekanene fra Bergen, Oslo og Tromsø skal diskutere:

  1. Studentenes erfaringer med undervisningen våren 2020
  2. Hvordan planlegges høsten og hvordan er studentene involvert
  3. Hvordan forsikres både god digital og fysisk undervisning til høsten?

Møtet holdes på Zoom: https://uio.zoom.us/j/63490929980

Alle studenter og ansatte ved de juridiske fakultetene er velkomne til å delta, det åpnes opp for spørsmål og kommentarer.

Moderator: 

  • Johanne Maria Rohde Larsen, Student-senterleder for CELL

Studentpanelet (12:05-12:20)

  • Emile Mellbye Rytter, JSU Bergen, UiB
  • Torjus Bakk, Studentrepresentant, Det juridiske fakultet, UiB 
  • Nicole Versland og Gidske Dekker-Olsen, CELL student-pilarledere
  • Representant fra JSU Oslo (med forbehold)
  • Johanne Grov Eilertsen, JSU Tromsø, UiT

Studiedekanene (12:20-12:35)

Diskusjon  og debatt (12:35-12:55)

Oppsummering (12:55-13:00)

Dette er et arrangementet gjennomført av CELL Norge, et samarbeid mellom CELL og fakultetene i Bergen og Tromsø om fremragende juridisk utdanning. 

Publisert 29. mai 2020 13:31 - Sist endret 10. nov. 2020 15:29