2020

Tidligere

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 4. des. 2020 12:0013:00, Zoom

Velkommen til CELL sitt digitale lunsjseminar hvor vi skal diskutere rettsteknologisk innovasjon! Som entreprenør kan man skape innovasjon, ofte for å oppnå profitt. Rettsteknologi kan imidlertid også brukes til å løse samfunnsproblemer, som for eksempel gi bedre tilgang til rettshjelp og studenter kan bli en sentral del av utviklingen. 

Tid og sted: 24. nov. 2020 14:0015:00, Online webinar

How did the student-teacher communication function when teachers and students left the physical classrooms and moved into digital ones in March 2020?

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 9. nov. 2020 12:0012:45, Zoom

Hvordan lager man en god digital eksamen? I dette lunsjseminaret ser vi på rammebetingelser for god digital eksamen, viser frem tips og kreative digitale løsninger som kan bidra og presenteres CELLs siste evalueringsrapport fra hjemmeeksamen våren 2020.  

Tid og sted: 28. okt. 2020 12:0029. okt. 2020 15:30, Digitalt

Den siste tidas hurtigdigitalisering på grunn av covid-19 har gitt nye erfaringer og praksiser som både utfordrer og tilfører undervisning og vurdering nye dimensjoner. Diku arrangerer seminar, hvor blant annet CELL bidrar.

Tid og sted: 20. aug. 2020 11:0012:00, Zoom

Høsten 2020 skal alle forelesninger ved Det juridiske fakultet være digitale, i dette webinaret går vi gjennom hvordan du rent praktisk går frem for å digitalisere forelesningsrekken din. 

Tid og sted: 16. juni 2020 12:0012:40, Zoom

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning. Derfor vil CELL starte opp en ny seminarrekke ulike programvarer du kan bruke til det. 

Tid og sted: 12. juni 2020 12:0012:40, Zoom

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning. Derfor vil CELL starte opp en ny seminarrekke ulike programvarer du kan bruke til det. 

Illustrasjon, tomme forelesningssaler
Tid og sted: 5. juni 2020 12:0013:00, Zoom

Det er fortsatt usikkert hvordan undervisningen til høsten kommer til å bli. Studentrepresentanter og studiedekanene ved de tre juridiske fakultetene i Norge skal samles for å dele erfaringer med den digitale undervisningen denne våren, og deres forventninger og ønsker for høsten 2020.

Tid og sted: 29. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene planlegge for ulike digitale og fysiske scenarier for høstsemesteret. Styreleder ved Universitetet i Bergen mener en heldigital høst er høyst sannsynlig og Universitet i Oslo har allerede varslet om en heldigital semesterstart.

Tid og sted: 24. apr. 2020 13:0014:00, Zoom

Alle fagdispliner i høyere utdanning har flyttet sin undervisning over til digitale flater. Lærere ved de tre juridiske fakultetene i Norge inviteres til å diskutere digital juridisk undervisning i koronatiden.

Tid og sted: 21. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Ikke alle studenter er like. Tiden er inne til å se særlig på hvordan digital undervisning kan tilpasses ulike studenters behov.

Tid og sted: 14. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Nyheter fra USA viste at Zoom hadde svakheter knyttet til sikkerhet og personvern. Men er dette et problem i Norge?

Tid og sted: 19. mars 2020 15:0016:00, https://uio.zoom.us/j/2474292287

Are you about to participate in a lecture through Zoom? We will prepare you for the experience.

Tid og sted: 18. mars 2020 15:0016:00, https://uio.zoom.us/j/2474292287

Skal du delta på undervisning i Zoom? Bli forberedt på hva du har i vente med CELL. Vi forklarer og viser.