Arrangementer

Tidligere

Muntlig diskusjon med underviser og student foran forelesningssal.
Tid og sted: 19. nov. 2021 12:0013:15, Zoom

Hvorfor bør det legges opp til mer muntlighet i undervisning og vurdering? Og hvordan kan det gjennomføres?

En student sitter foran en datamaskin og får hjelp til programmering av en veileder som står bak.
Tid og sted: 3. nov. 2021 16:0017:00, Domus Juridica, auditorium 2

Er du student og interessert i krysningsfeltet mellom jus og teknologi? Da bør du komme på LILOs innovasjonskveld!

Bildet kan inneholde: gest, font, kosmetikk, kunst, håndledd.
Tid og sted: 25. aug. 2021 09:0017:30, Auditorium 3, Domus Juridika

Hvordan kan vi studere virkningene av lovgivning? Hvordan kan vi forklare dommeradferd? Hvordan kan vi forstå et vedtak utført av kunstig intelligens? I dette heldagsseminaret vil vi se på empiriske metoder og hvordan de kan gi svar på lignende spørsmål.

People cooperating on design project
Tid og sted: 10. juni 2021 11:0012:15, Zoom

Are you interested in legal innovation or have started a legal tech project? The Legal Innovation Lab Oslo (LILO) is a new service for students.

Illustrasjon, tomme forelesningssaler
Tid og sted: 30. apr. 2021 11:3013:00, Zoom

Etter korona vil vi gå tilbake til forelesninger i store auditorier? Eller har forelesningen flyttet over til digitale flater for godt?

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, skrift, logo, grafikk.
Tid og sted: 19. mars 2021 12:0013:00, Registration in the event text

A central part of digitalization in Higher Education involves access to more data. This data can potentially be used to provide better outcomes for students in terms of learning. In this seminar we'll ask: How can HE institutions balance the need for better knowledge about student learning and with the duty to comply with the GDPR?

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 4. des. 2020 12:0013:00, Zoom

Velkommen til CELL sitt digitale lunsjseminar hvor vi skal diskutere rettsteknologisk innovasjon! Som entreprenør kan man skape innovasjon, ofte for å oppnå profitt. Rettsteknologi kan imidlertid også brukes til å løse samfunnsproblemer, som for eksempel gi bedre tilgang til rettshjelp og studenter kan bli en sentral del av utviklingen. 

Tid og sted: 24. nov. 2020 14:0015:00, Online webinar

How did the student-teacher communication function when teachers and students left the physical classrooms and moved into digital ones in March 2020?

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 9. nov. 2020 12:0012:45, Zoom

Hvordan lager man en god digital eksamen? I dette lunsjseminaret ser vi på rammebetingelser for god digital eksamen, viser frem tips og kreative digitale løsninger som kan bidra og presenteres CELLs siste evalueringsrapport fra hjemmeeksamen våren 2020.  

Tid og sted: 28. okt. 2020 12:0029. okt. 2020 15:30, Digitalt

Den siste tidas hurtigdigitalisering på grunn av covid-19 har gitt nye erfaringer og praksiser som både utfordrer og tilfører undervisning og vurdering nye dimensjoner. Diku arrangerer seminar, hvor blant annet CELL bidrar.

Tid og sted: 20. aug. 2020 11:0012:00, Zoom

Høsten 2020 skal alle forelesninger ved Det juridiske fakultet være digitale, i dette webinaret går vi gjennom hvordan du rent praktisk går frem for å digitalisere forelesningsrekken din. 

Tid og sted: 16. juni 2020 12:0012:40, Zoom

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning. Derfor vil CELL starte opp en ny seminarrekke ulike programvarer du kan bruke til det. 

Tid og sted: 12. juni 2020 12:0012:40, Zoom

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning. Derfor vil CELL starte opp en ny seminarrekke ulike programvarer du kan bruke til det. 

Illustrasjon, tomme forelesningssaler
Tid og sted: 5. juni 2020 12:0013:00, Zoom

Det er fortsatt usikkert hvordan undervisningen til høsten kommer til å bli. Studentrepresentanter og studiedekanene ved de tre juridiske fakultetene i Norge skal samles for å dele erfaringer med den digitale undervisningen denne våren, og deres forventninger og ønsker for høsten 2020.

Tid og sted: 29. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene planlegge for ulike digitale og fysiske scenarier for høstsemesteret. Styreleder ved Universitetet i Bergen mener en heldigital høst er høyst sannsynlig og Universitet i Oslo har allerede varslet om en heldigital semesterstart.

Tid og sted: 24. apr. 2020 13:0014:00, Zoom

Alle fagdispliner i høyere utdanning har flyttet sin undervisning over til digitale flater. Lærere ved de tre juridiske fakultetene i Norge inviteres til å diskutere digital juridisk undervisning i koronatiden.

Tid og sted: 21. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Ikke alle studenter er like. Tiden er inne til å se særlig på hvordan digital undervisning kan tilpasses ulike studenters behov.

Tid og sted: 14. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Nyheter fra USA viste at Zoom hadde svakheter knyttet til sikkerhet og personvern. Men er dette et problem i Norge?

Tid og sted: 19. mars 2020 15:0016:00, https://uio.zoom.us/j/2474292287

Are you about to participate in a lecture through Zoom? We will prepare you for the experience.

Tid og sted: 18. mars 2020 15:0016:00, https://uio.zoom.us/j/2474292287

Skal du delta på undervisning i Zoom? Bli forberedt på hva du har i vente med CELL. Vi forklarer og viser.