CELLs digitale lunsjseminarer #16: God digital eksamen

Hvordan lager man en god digital eksamen? I dette lunsjseminaret ser vi på rammebetingelser for god digital eksamen, viser frem tips og kreative digitale løsninger som kan bidra og presenteres CELLs siste evalueringsrapport fra hjemmeeksamen våren 2020.  

Bildet kan inneholde: font.

Illustrasjonsbilde. Photo by Gaelle Marcel on Unsplash

Innledere

Et kritisk og konstruktivt blikk på god digital eksamen

Høgskulelektor Kristine Selvikvåg Lundervold og førsteamanuensis Per Eilif Thorvaldsen, begge fra Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på vestlandet.

Ny evalueringsrapport om hjemmeeksamener fra vår 2020

Øystein Kolstad Kvalø og Mira Sofie Stokke , studentledere i pilarene Digitale ferdigheter og Juridisk praksis og klinikk, CELL. 

Moderator

Malcolm Langford, Senterleder, CELL, og jusprofessor (UiO)

Hilde Westbye, faglig koordinator i CELL og Avdelingsleder ved Juridisk bibliotek skal også hjelpe underveis med seminaret.

***

Møtet holdes på Zoom: https://uio.zoom.us/j/65280252538

***

Til å komme inntil Zoom, se denne veiledningen fra Stian Øby Johansen: https://youtu.be/zNn6PfUKp3g. På engelsk: https://support.zoom.us/hc/en-us

Fokus for webinaret 

Vi vil se på og diskutere hvordan man kan lage gode digitale eksamener og eksamensoppgaver. Hva slags rammebetingelser må på plass for at dette skal oppleves som en god og rettferdig eksamensform for studentene? Vi vil også se på hva slags kreative digitale løsninger en kan ta i bruk for å lage gode digitale eksamener.   

Vi presenterer CELLs siste evalueringsrapport med tilbakemeldinger fra studenter på masterstudiet i rettsvitenskap som avla korte hjemmeeksamener i de obligatoriske emnene våren 2020. 

Publisert 5. nov. 2020 10:40 - Sist endret 13. sep. 2021 12:10