Forelesningens fremtid - CELL Norge webinar

Etter korona vil vi gå tilbake til forelesninger i store auditorier? Eller har forelesningen flyttet over til digitale flater for godt?

Illustrasjon, tomme forelesningssaler

Foto: UiO

Siden mars 2020 har forelesningen vært digital som hovedregel ved alle de tre juridiske fakultetene i Norge. Hva gjør denne erfaringen med forelesningens fremtid? 

Digitale og forhåndsinnspilte forelesninger gir fleksibilitet for studenter og ansatte, og i trange undervisningsbudsjett kan det frigjøre midler til andre og mer aktive undervisningsformer. Men hva har vi mistet i overgangen til digitale forelesninger? Auditoriet er en del av det fysiske læringsmiljøet og en del av en lang kultur ved universitetene. 

Vårt panel har ulike meninger om hva vi bør gjøre med forelesninger i fremtiden. Vi starter seminaret med noen korte innlegg og spørsmål til paneldeltagerne før vi åpner opp for en åpen debatt .

Lenke til zoom webinar: https://uio.zoom.us/j/62212458564

Panelet består av 

Ordstyrer: Kristine Helen Korsnes, Prodekan for utdanning ved UiT  

Studentpanel (15 min) 

Vitenskaplig panel (15 min) 


Centre on Experiential Legal Learning (CELL) er et Senter for fremragende utdanning ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Senteret samarbeider med De jurdiske fakultetene i Bergen og Tromsø - under paraplyen CELL Norge.

CELL Norge styringsgruppen består av følgende medlemmer:  

  • Malcolm Langford, faglig senterleder CELL 
  • Gidske Dekker Olsen, studentleder i CELL
  • Magne Strandberg, prodekan for studier jurfak UiB
  • Ihne Johansen, studentrepresentant jurfak UiB
  • Tarjei Bekkedal, prodekan for studier jurfak UiO 
  • Kristine Helen Korsnes, prodekan for studier jurfak UiT
  • Marie Solberg, studentrepresentant jurfak UiT
  • Kristin Steen Slåttå, administrativ koordinator CELL

Bildet kan inneholde: tekst, font, purple, linje, logo.

Publisert 16. apr. 2021 12:25 - Sist endret 21. apr. 2021 17:05