2021

Sist endret 21. apr. 2021 17:05 av Kristin Steen Slåttå

Etter korona vil vi gå tilbake til forelesninger i store auditorier? Eller har forelesningen flyttet over til digitale flater for godt?

Sist endret 27. mai 2021 15:45 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

Are you interested in legal innovation or have started a legal tech project? The Legal Innovation Lab Oslo (LILO) is a new service for students.

Sist endret 24. aug. 2021 11:01 av Thea Mathilde Lium Dahlborg

Hvordan kan vi studere virkningene av lovgivning? Hvordan kan vi forklare dommeradferd? Hvordan kan vi forstå et vedtak utført av kunstig intelligens? I dette heldagsseminaret vil vi se på empiriske metoder og hvordan de kan gi svar på lignende spørsmål.