Åpent heldagsseminar: Empiriske metoder for jurister

Hvordan kan vi studere virkningene av lovgivning? Hvordan kan vi forklare dommeradferd? Hvordan kan vi forstå et vedtak utført av kunstig intelligens? I dette heldagsseminaret vil vi se på empiriske metoder og hvordan de kan gi svar på lignende spørsmål.

Bildet kan inneholde: gest, font, kosmetikk, kunst, håndledd.

Empiriske metoder ruster fremtidens jurister ved å lære dem å forstå og bruke andre vitenskapelige metoder enn den rettsdogmatiske. Disse ferdighetene er i økende grad etterspurt av arbeidslivet og gir samtidig mulighet til å forsterke dybden av en masteravhandling.

Dette seminaret gir en innføring for dem som er interessert i å forstå og bruke empiriske metoder i en juridisk kontekst. Det er mulig å gå videre etterpå og fullføre emnet JUS5505 Empiriske metoder for jurister.

Hvem er seminaret for?

  • Seminaret er åpent for studenter og vitenskapelige ansatte.

  • Studenter i emnet JUS5505, hvor dette seminaret inngår som første del av emnet.

  • Faget er også tilpasset for studenter fra JUR5030 som tenker å bruke empiriske metoder i deres avhandling.

Påmelding:

Dette vil være et hybrid seminar, hvor det er mulig å enten delta fysisk eller digitalt. Fysisk deltakelse vil være begrenset til 30 plasser. For de som deltar fysisk vil det bli servering av mat. 

Alle som ønsker å delta på melde seg på via nettskjema. Dette gjelder også studenter som tar JUS5505.

Påmeldingsfrist: Fredag 20. august, 2021, kl 16.00.

Påmelding

 

Program:
 

09:00 - 09:30 Introduksjon
Malcolm Langford, Marte Kjørven og Mira Stokke

  • Hvorfor trenger jurister empiriske ferdigheter?
  • Hvordan kan vi forske bedre på retten?
  • Oversikt av seminar og videre kurs

09:30 - 10:30 Forskningsspørsmål, Forskningsdesign
Thomas Ugelvik

  • Rollen til forskningsspørsmålet
  • Forskningsdesign og forskjellige tradisjoner
  • Øvelse

10:30 - 10:45 Pause 

10:45 - 12:15 Kvalitative metoder
Sveinung Sandberg med Mira Stokke

  • Intervjuer/fokus grupper
  • Øvelse
  • Feltarbeid
  • Deltagende observasjon

12:15 - 12:45 Lunsj

13:00 - 14:45 Kvantitative metoder
Fredrik Sivertsson med Malcolm Langford

  • Beskrivende statistikk
  • Datainnsamling
  • Øvelse
  • Regresjonsanalyse

14:45 - 15:15 Pause

15:15 - 15:45 Datainnsamling eksempel: Hvordan lager man en god undersøkelse?
Mira Stokke, Malcolm Langford

  • Mål og publikum
  • Design – spørsmål og svartype
  • Dataverktøy
  • Ta i bruk/analyse

15:45 - 16:30 Personvern, prosesser
Egil Jahren og Hilde Westbye

  • Personvern prinsipper
  • Dataombud, UiO meldeapp

16:30 - 16:45 Pause

16:45 - 17:30 Idedugnad med pizza og oppsummering
Malcolm Langford og Fredrik Sivertsson

 

Publisert 18. juni 2021 14:26 - Sist endret 24. aug. 2021 11:01