CELL studentsider

For studenter, av studenter! Her finner du ressurser for kollokvier, eksamen, studiehverdag, læringsressurser og mye mer. I tillegg til aktuelle saker om ting som rører seg på fakultetet. Oppdateres av CELLs studentteam.

Aktuelt

 • Student sitter foran en PC med kaffekopp foran seg og noterer i en notatblokk Vil du jobbe som læringsassistent ved siden av studiene høsten 2022? 9. mai 2022

  Til høsten 2022 søker vi nye læringsassistenter i flere ulike stillinger, blant annet oppgaveretter (gi skriftlig tilbakemeldinger på studentoppgaver), skriveveileder (gi muntlig veiledning på skriveverksteder) og kollokvieveileder (gi muntlig tilbakemelding på kollokvier).

 • bildet viser vår nåværende studentsenterleder, Øystein Livet som studentsenterleder 29. apr. 2022

  Øystein Kolstad Kvalø har i løpet av det siste året vært ansatt som studentsenterleder for et Senter for fremragende utdanning (SFU) innenfor jus – en stilling bestående av mange ulike oppgaver. Gjennom dette intervjuet ønsker vi å gi dere innblikk i hvordan det er å være studentsenterleder, samt hva arbeidet innebærer. Kanskje du er vår neste studentsenterleder?

 • bilde av to personer, gutt og jente, jobber hos jussbuss, sitter i kontorstol på plassene sine 5 på rappen: Livet som saksbehandler ved Jussbuss 29. apr. 2022

  Som saksbehandler ved Jussbuss får jusstudentene mulighet til å kunne kjenne på smaken fra arbeidslivet. De ansettes i ett år og har varierte arbeidsoppgaver. Fristen til å søke heltidsstilling går ut 01.05 – kanskje du blir deres neste saksbehandler?

 • Tre dommere sitter ved et podie i den internasjonale domstolen, én student prosederer og flere tilskuere følger med Vil du bli en del av fakultetets lag i en internasjonal prosedyrekonkurranse? 27. apr. 2022

  For studieperioden 2022/2023 satser fakultetet på deltakelse i tre ulike internasjonale prosedyrekonkurranser. I den forbindelse er vi på utkikk etter engasjerte studenter som kan representere UiO ved disse konkurransene!

Mer ...

Studentteamet tipser

 • Bilde av en gruppe som sitter og snakker sammen, skal illustrere en kollokvie Praktiske øvelser og skrivetrening i kollokviegruppen

  CELL studentteam tipser om praktiske øvelser til inspirasjon som kan brukes i kollokviegruppen. Det er også et utvalg av diskusjonstema som kan hjelpe dere å planlegge gode og inkluderende kollokvier. Her finner dere også ressurssider for videre arbeid med skriveferdigheter.

 • illustrasjon av en gruppe som kollokvierer sammen Tips til planlegging frem mot eksamensperioden

  Etter det ble vedtatt omgjøring fra skoleeksamen til hjemmeeksamen våren 2022 går mange studenter inn i sitt femte semester med hjemmeeksamen. CELL studentteam ønsker å komme med sine beste tips til gjennomføring og oppkjøring av semesteret før eksamensperioden.

 • Illustrasjon: person med hodetelefoner "Jussete" podcaster

  CELL studentteam tipser: "Jussete" podcaster. Er du lei av å lese juss til eksamen? Har du lyst på litt tilbakelent, men likevel faglig påfyll? Det finnes en rekke podcaster du kan lytte til.

 • To hender som skriver på en laptop Tips til hjemmeeksamen

  Også våren 2022 gjennomføres alle eksamener ved Det juridiske fakultet som hjemmeeksamen. Her er noen tips fra CELLs studentteam du kan dra nytte av til hjemmeeksamen.

 • To studenter sitter sammen og skriver, flere studenter i bakgrunnen som diskuterer Tilbakemelding på tekst

  Å gi tilbakemelding på hverandres tekster kan være en nyttig arbeidsform for å tilegne seg gode skriveferdigheter eller for å forbedre teksten sin. Tilbakemelding kan tjene mange formål og ta ulike former.

Mer ...

#SkrivRett

Hva vil det si å skrive god juss, og hva kjennetegner et godt juridisk språk? I artikkelserien #SkrivRett møter vi sentrale fagfolk innen juss og språkvitenskap, som tilbyr svar på disse spørsmålene og mer. Skrevet av Martin Emil Aasen Jonassen, studentleder av CELLs pilar for skriveferdigheter.
 
 • Portrettfoto av høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg ikledd den høytidelige dommerkappen. Nynorsk – Ein snarveg til god juss?

  Forskjellen mellom bokmål og nynorsk ligg ikkje i orda, fortel høgsterettsdommar Borgar Høgetveit Berg, men i stilen. Han meiner målforma har klare fordelar kva gjeld juridisk skriving – så klare at nynorskstudentane jamt over skriv betre juss enn bokmålsstudentane, hevdar han.

 • Portrettfoto av Arnfinn Bårdsen Dommen – en tradisjonsbunden sjanger

  Dommer er, for det første, bundet av prosessrettslige krav. Samtidig må man huske på at dommer er bundet av en etablert sjangertradisjon, med gode grunner for seg, sier dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen Arnfinn Bårdsen.

 • Portrett av Kristina Labba Norsk rett på samisk språk

  Samisk og norsk være likestilte språk, sier loven. Likevel er rettskildene i all hovedsak skrevet på norsk. Dette gjør det vanskelig å snakke om norsk rett på samisk, forteller førsteamanuensis Kristina Labba.

 • Portrett av Kirsti Coward Lovskriving handler om kompromisser

  Tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward mener at det er viktig å gjøre lover forståelige for mottakerne. Samtidig skal lovteksten ivareta en rekke hensyn, og det lar seg ikke gjøre å ivareta alle fullt ut. Man må gjøre kompromisser.

Om CELLs studentteam

studentene i CELL-studentteam høsten 2020
CELL studentteam: Gidske Dekker-Olsen, Nicole Versland, Øystein Kolstad Kvalø, Johanne Maria Rohde Larsen, Martin Emil Aasen Jonassen, Melissa Sabamali, Mira Sofie Stokke (foto: privat)

CELLs studentteam består av én studentsenterleder ansatt på fulltid, samt flere studenter som jobber deltid. Studenter er involvert i alle CELLs prosjekter, og i tillegg bruker vi denne nettsiden til å dele våre tips og triks for bedre læring.

Vil du engasjere deg i CELL, eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Les mer om CELL.

Dette er studentteamet

Øystein Kolstad Kvalø
Studentsenterleder. Har ansvar for prosjektene ferdighetsstigen, digital undervisning, Den digitale rettssalen, Legal Innovation Lab Oslo (LILO), CELL Norge og kommunikasjon.

Melissa Sabamali
Studentprosjektleder. Har ansvar for videoproduksjon og prosjektene studenten som formidler og prosedyresatsning.

Mira Stokke
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektene studenten som forsker, praksissatsning og Lovlab.

Narve Nilssen
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet Skrivelab.

Nicole Versland
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet forhandlingsforum.

Armita Sahafiha
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet læringsmiljø.

Clarissa Lage Dahl
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektene Legal Innovation Lab Oslo (LILO) og Den digitale rettssalen.

Nasjida Noorestany
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet forhandlingsforum.

Ida Henriette Toftner
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet kompetanse- og kulturbygging.

Nora Bergstrøm
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektene evaluering og forskning.

Ishtiaq Imon Hossain
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet læringsassistenter.

Amelia Ella Svensson
Vitenskapelig assistent. Jobber med prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI).

Ellen Bennin Brataas
Fagkonsulent. Jobber med prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI).

Gidske Dekker-Olsen (i permisjon)
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet prosedyresatsning.

Gi tilbakemelding

Er det noe du savner? Send oss en e-post.

Hva gjør CELL? Se video

CELL forklarer deg i videoen hva som er status for dagens jusutdanning, hvorfor vi har behov for et senter som skal utvikle undervisningsformer og hvordan CELL jobber.