CELL studentsider

For studenter, av studenter! Ressurser og kollokvier, studiehverdag, digital undervisning, læringsressurser og annet. Oppdateres av CELLs studentteam.

Arbeidet med ferdighetsstigen er i gang

Tre studenter under en prosedyre i en fiktiv rettssak.
Prosedyreøvelse er et element i ferdighetsstigen. Foto: UiO/Oda Hveem.

Ferdighetsstigen er et av CELL sine største prosjekter. Målet er å utarbeide en helhetlig plan for erfaringsbasert læring gjennom jusstudiet. Nå har arbeidsgruppen levert sin første rapport.

Les hele saken her

Aktuelt fra studentteamet

Tre studenter under en prosedyre i en fiktiv rettssak.

Arbeidet med ferdighetsstigen er i gang

Ferdighetsstigen er et av CELL sine største prosjekter. Målet er å utarbeide en helhetlig plan for erfaringsbasert læring gjennom jusstudiet. Nå har arbeidsgruppen levert sin første rapport.

Portrett av Tobias Mahler og Øystein Kolstad Kvalø.

Søkes: Studenter med løsninger

Har du en ide eller et prosjekt hvor teknologi løser juridiske utfordringer? LILO kan hjelpe deg med å realisere prosjektet ditt.

Skjermbilde fra kursundervisning på Zoom som viser ansiktene til mange studenter

Digitale forhandlinger

JUS5070 «Forhandlinger» er et valgfag som tar i bruk erfaringsbasert læring. Studentene gjennomfører blant annet forhandlinger seg mellom, for så å reflektere rundt erfaringene de gjør seg og lærer av caseøvelser. Undervisningen forutsetter høy aktivitet fra studentene selv, og nær dialog mellom underviser og student. Er det mulig å heldigitalisere et slikt fag? Denne høsten har dette blitt satt på prøve.

Studenter som deltar på kurs

Vellykket forhandlingsøvelse med JURK

I høst fikk studenter prøve seg på muntlige forhandlinger i en fiktiv nemnd. Opplegget var del av kurs i diskriminerings- og likestillingsrett.

Gruppebilde av fem studenter i Universitetshagen

Studenter lagde undervisningsvideoer

Denne sommeren har fem studenter på forvaltningsinformatikk laget introduksjonsvideoer til emnet. Professor Dag Wiese Schartum tok initiativet. CELL – Centre for Experiential Legal Learning støttet prosjektet med finansiering og lisenser til redigeringsprogrammet Camtasia. Sluttproduktet til studentene er imponerende og beviser at studenter er verdifulle ressurser i utvikling av undervisning og læringsressurser ved fakultetet.

Mer ...

Studentteamet tipser

 • Tips til hjemmeeksamen

  Også høsten 2021 gjennomføres alle eksamener ved Det juridiske fakultet som hjemmeeksamen. Skoleeksamen er de fleste godt kjent med fra før. Her er noen tips fra CELLs studentteam du kan dra nytte av til hjemmeeksamen.

 • Illustrasjon: person med hodetelefoner "Jussete" podcaster

  CELL studentteam tipser: "Jussete" podcaster. Er du lei av å lese juss til eksamen? Har du lyst på litt tilbakelent, men likevel faglig påfyll? Det finnes en rekke podcaster du kan lytte til.

 • Tilbakemelding på tekst

  Å gi tilbakemelding på hverandres tekster kan være en nyttig arbeidsform for å tilegne seg gode skriveferdigheter eller for å forbedre teksten sin. Tilbakemelding kan tjene mange formål og ta ulike former.

 • To funksjoner i Word: Spor endringer og kommentar

  Når man gir tilbakemelding på andres tekster har Word to særlig nyttige verktøy: spor endringer og sett inn kommentar. Kommentarfunksjonen i Word vil de fleste være kjent med fra før av. Spor endringer vil være mer fremmed for mange.

 • Savner du lesesalen?

  Å bruke lesesalen er for mange et fint rituale. Man kommer og går til mer eller mindre faste tidspunkt, til den samme salen og treffer omtrent de samme folka. Og, er det noe som er vanskelig å forstå, kan man hviske litt til sidemannen. Kan man videreføre alt dette digitalt?

Mer ...

#SkrivRett

Hva vil det si å skrive god juss, og hva kjennetegner et godt juridisk språk? I artikkelserien #SkrivRett møter vi sentrale fagfolk innen juss og språkvitenskap, som tilbyr svar på disse spørsmålene og mer. Skrevet av Martin Emil Aasen Jonassen, studentleder av CELLs pilar for skriveferdigheter.
 

Om CELLs studentteam

studentene i CELL-studentteam høsten 2020
CELL studentteam: Gidske Dekker-Olsen, Nicole Versland, Øystein Kolstad Kvalø, Johanne Maria Rohde Larsen, Martin Emil Aasen Jonassen, Melissa Sabamali, Mira Sofie Stokke (foto: privat)

CELLs studentteam består av én studentsenterleder ansatt på fulltid, samt flere studenter som jobber deltid. Studenter er involvert i alle CELLs prosjekter, og i tillegg bruker vi denne nettsiden til å dele våre tips og triks for bedre læring.

Vil du engasjere deg i CELL, eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Les mer om CELL.

Dette er studentteamet

Øystein Kolstad Kvalø
Studentsenterleder. Har ansvar for prosjektene ferdighetsstigen, digital undervisning, Den digitale rettssalen, Legal Innovation Lab Oslo (LILO), evaluering, læringsmiljø, CELL Norge og kommunikasjon.

Melissa Sabamali
Studentprosjektleder. Har ansvar for videoproduksjon og prosjektene studenten som formidler og prosedyresatsning.

Mira Stokke
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektene studenten som forsker, praksissatsning og Lovlab.

Narve Nilssen
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet Skrivelab.

Nicole Versland
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet forhandlingsforum.

Amelia Ella Svensson
Vitenskapelig assistent. Jobber med prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI).

Gidske Dekker-Olsen (i permisjon)
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet prosedyresatsning.

Gi tilbakemelding

Er det noe du savner? Send oss en e-post.

Hva gjør CELL? Se video

CELL Studentteam forklarer deg i videoen hva som er status for dagens jusutdanning, hvorfor vi har behov for et senter som skal utvikle undervisningsformer og hvordan CELL jobber.

Videoen er av og med CELL studentene Johanne Maria Rohde Larsen, Mira Sofie Stokke og Sophia Wulff.

Se manus fra video