CELL studentsider

For studenter, av studenter! Her finner du ressurser for kollokvier, eksamen, studiehverdag, læringsressurser og mye mer. I tillegg til aktuelle saker om ting som rører seg på fakultetet. Oppdateres av CELLs studentteam.

Aktuelt

 • En stor gruppe mennesker sitter i en sal og følger med på en prosedyrekonkurransetolen. Bli med i vårt team i internasjonal voldgiftskonkurranse 12. aug. 2022

  Vi ser etter studenter som vil representere UiO i den prestisjefylte voldgiftskonkurransen Willem C. Vis International Commercial Moot, for studieperioden 2022/2023

 • Bildet kan inneholde: bord, laptop, briller, tilpasning, skrivebord. Trenger du hjelp til å få startet opp kollokveringen til høsten? 15. juni 2022

  Høsten 2022 har CELL, Centre on Experiential Legal Learning, en ny runde med kollokviementorordningen; En en ordning for studenter som ønsker hjelp til å komme i gang med kollokviering på starten av semesteret.

 • Ellen, Kanwarjot og Michelle står foran en talerstol, mens billder av Melissa og Maria er innfelt i bildet Studenter fra UiO fikk priser i prestisjefull prosedyrekonkurranse 13. mai 2022

  Verdens største prosedyrekonkurranse ble arrangert i mars. For første gang på 20 år stilte Det juridiske fakultet ved UiO med et lag.

 • bildet viser vår nåværende studentsenterleder, Øystein Livet som studentsenterleder 29. apr. 2022

  Øystein Kolstad Kvalø har i løpet av det siste året vært ansatt som studentsenterleder for et Senter for fremragende utdanning (SFU) innenfor jus – en stilling bestående av mange ulike oppgaver. Gjennom dette intervjuet ønsker vi å gi dere innblikk i hvordan det er å være studentsenterleder, samt hva arbeidet innebærer. Kanskje du er vår neste studentsenterleder?

Mer ...

Studentteamet tipser

 • Bilde som illustrer tre jenter som opptrer som et lag ved faget Moot Court Oversikt over praksisrettede valgfag ved Det Juridiske fakultet

  Studenter ved Det Juridiske fakultet kan velge mellom en rekke praksisrettede valgemner. Se vår oversikt under.

 • Bilde av en gruppe som sitter og snakker sammen, skal illustrere en kollokvie Praktiske øvelser og skrivetrening i kollokviegruppen

  CELL studentteam tipser om praktiske øvelser til inspirasjon som kan brukes i kollokviegruppen. Det er også et utvalg av diskusjonstema som kan hjelpe dere å planlegge gode og inkluderende kollokvier. Her finner dere også ressurssider for videre arbeid med skriveferdigheter.

 • illustrasjon av en gruppe som kollokvierer sammen Tips til planlegging frem mot eksamensperioden

  Etter det ble vedtatt omgjøring fra skoleeksamen til hjemmeeksamen våren 2022 går mange studenter inn i sitt femte semester med hjemmeeksamen. CELL studentteam ønsker å komme med sine beste tips til gjennomføring og oppkjøring av semesteret før eksamensperioden.

 • Illustrasjon: person med hodetelefoner "Jussete" podcaster

  CELL studentteam tipser: "Jussete" podcaster. Er du lei av å lese juss til eksamen? Har du lyst på litt tilbakelent, men likevel faglig påfyll? Det finnes en rekke podcaster du kan lytte til.

 • To hender som skriver på en laptop Tips til hjemmeeksamen

  Også våren 2022 gjennomføres alle eksamener ved Det juridiske fakultet som hjemmeeksamen. Her er noen tips fra CELLs studentteam du kan dra nytte av til hjemmeeksamen.

Mer ...

#SkrivRett

Hva vil det si å skrive god juss, og hva kjennetegner et godt juridisk språk? I artikkelserien #SkrivRett møter vi sentrale fagfolk innen juss og språkvitenskap, som tilbyr svar på disse spørsmålene og mer. Skrevet av Martin Emil Aasen Jonassen, studentleder av CELLs pilar for skriveferdigheter.
 
 • Portrettfoto av høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg ikledd den høytidelige dommerkappen. Nynorsk – Ein snarveg til god juss?

  Forskjellen mellom bokmål og nynorsk ligg ikkje i orda, fortel høgsterettsdommar Borgar Høgetveit Berg, men i stilen. Han meiner målforma har klare fordelar kva gjeld juridisk skriving – så klare at nynorskstudentane jamt over skriv betre juss enn bokmålsstudentane, hevdar han.

 • Portrettfoto av Arnfinn Bårdsen Dommen – en tradisjonsbunden sjanger

  Dommer er, for det første, bundet av prosessrettslige krav. Samtidig må man huske på at dommer er bundet av en etablert sjangertradisjon, med gode grunner for seg, sier dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen Arnfinn Bårdsen.

 • Portrett av Kristina Labba Norsk rett på samisk språk

  Samisk og norsk være likestilte språk, sier loven. Likevel er rettskildene i all hovedsak skrevet på norsk. Dette gjør det vanskelig å snakke om norsk rett på samisk, forteller førsteamanuensis Kristina Labba.

 • Portrett av Kirsti Coward Lovskriving handler om kompromisser

  Tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward mener at det er viktig å gjøre lover forståelige for mottakerne. Samtidig skal lovteksten ivareta en rekke hensyn, og det lar seg ikke gjøre å ivareta alle fullt ut. Man må gjøre kompromisser.

Om CELLs studentteam

 
Gruppebilde av studentteamet i CELL
CELL studentteam: Ellen Bennin Brataas, Clarissa Lage Dahl, Istiaq Imon Hossain, Nasjida Noorestany, Nora Bergstrøm, Ida Henriette Toftner, Armita Sahafiha, Melissa Sabamali (foto: Thea Lium Dahlborg)

CELLs studentteam består av én studentsenterleder ansatt på fulltid, samt flere studenter som jobber deltid. Studenter er involvert i alle CELLs prosjekter, og i tillegg bruker vi denne nettsiden til å dele våre tips og triks for bedre læring.

Vil du engasjere deg i CELL, eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Les mer om CELL.

Dette er studentteamet

Nasjida Noorestany
Studentsenterleder. Har ansvar for prosjektene ferdighetsstigen, digital undervisning, Den digitale rettssalen, Legal Innovation Lab Oslo (LILO), CELL Norge og kommunikasjon.

Melissa Sabamali
Studentprosjektleder. Har ansvar for videoproduksjon og prosjektene studenten som formidler og prosedyresatsning.

Mira Stokke
Studentprosjektleder. Jobber med prosjektene studentevaluering, podcastsatsning og Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI)

Ole Forfang
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet Skrivelab.

Armita Sahafiha
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet læringsmiljø, i tillegg til kommunikasjon. 

Clarissa Lage Dahl
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektene Legal Innovation Lab Oslo (LILO) og Den digitale rettssalen.

Ida Henriette Toftner
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektene praksissatsning, LovLab og studenten som forsker. 

Nora Bergstrøm
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektene evaluering og forskning.

Ishtiaq Imon Hossain
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet læringsassistenter.

Amelia Ella Svensson
Vitenskapelig assistent. Jobber med prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI).

Ellen Bennin Brataas
Fagkonsulent. Jobber med prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI).

Gidske Dekker-Olsen (i permisjon)
Studentprosjektleder. Har ansvar for prosjektet prosedyresatsning.

Gi tilbakemelding

Er det noe du savner? Send oss en e-post.

Hva gjør CELL? Se video

CELL forklarer deg i videoen hva som er status for dagens jusutdanning, hvorfor vi har behov for et senter som skal utvikle undervisningsformer og hvordan CELL jobber.