CELL studentsider

For studenter, av studenter! Ressurser og tips om digitale verktøy, digital undervisning, læringsressurser og annet. Oppdateres av CELLs studentteam.

JUS5070 (digitale) forhandlinger

Skjermdump fra undervisning i Zoom (foto: privat)
Skjermdump fra undervisning i Zoom (foto: privat)

JUS5070 «Forhandlinger» er et valgfag som tar i bruk erfaringsbasert læring. Undervisningen forutsetter høy aktivitet fra studentene selv, og nær dialog mellom underviser og student. Er det mulig å heldigitalisere et slikt fag? Denne høsten har dette blitt satt på prøve.

Les hele saken

#SkrivRett

Hva vil det si å skrive god juss, og hva kjennetegner et godt juridisk språk? I artikkelserien #SkrivRett møter vi sentrale fagfolk innen juss og språkvitenskap, som tilbyr svar på disse spørsmålene og mer. Skrevet av Martin Emil Aasen Jonassen, studentleder av CELLs pilar for skriveferdigheter.
 

Om CELL studentsider

studentene i CELL-studentteam høsten 2020
CELL studentteam: Gidske Dekker-Olsen, Nicole Versland, Øystein Kolstad Kvalø, Johanne Maria Rohde Larsen, Martin Emil Aasen Jonassen, Melissa Sabamali, Mira Sofie Stokke (foto: privat)

Koronapandemien endret studiehverdagen for mange. Vi gir studentene ressurser for å takle overgangen til digitale studier, og tips om aktiviteter som fremmer egen læring.

Vil du engasjere deg i CELL, eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Les mer om CELL

Gi tilbakemelding

Er det noe du savner? Gi oss forslag til innhold (nettskjema)

Hva gjør CELL? Se video

CELL Studentteam forklarer deg i videoen hva som er status for dagens jusutdanning, hvorfor vi har behov for et senter som skal utvikle undervisningsformer og hvordan CELL jobber.

Videoen er av og med CELL studentene Johanne Maria Rohde Larsen, Mira Sofie Stokke og Sophia Wulff.

Se manus fra video