Vellykket forhandlingsøvelse med JURK

I høst fikk studenter prøve seg på muntlige forhandlinger i en fiktiv nemnd. Opplegget var del av kurs i diskriminerings- og likestillingsrett.

Portrett av Ole-Andreas Brastad

Vi har snakket med Ole-Andreas Brastad, som holdt kurs i forhandlinger. Ole-Andreas er til vanlig saksbehandler i JURK. (Foto: Egil Jahren/UiO)

Valgfaget diskriminerings- og likestillingsrett går hver høst, og er tilgjengelig for jusstudenter på både bachelor- og masternivå. For andre gang ble JURK invitert til å holde et praksisnært kurs som en del av undervisningen i faget. 

Ole-Andreas Brastad jobber for tiden med diskrimineringsrett som saksbehandler i JURK. Ved årets gjennomføring fikk han prøve seg både som underviser og dommer. Da kurset ble avholdt for første gang høsten 2019 deltok Brastad selv som student. Han har dermed prøvd seg i begge roller på kurset, og dermed fått en helt unik erfaring. 

Virkelighetsnær gjennomføring

Studentene fikk på forhånd utdelt en praktikumsoppgave forfattet av en tidligere saksbehandler i JURK. Saken gjaldt graviditetsdiskriminering, og var basert på en avgjørelse fra Diskrimineringsnemnda. Dette gjorde praktikumsoppgaven svært realistisk. 

Brastad forteller at kurset var todelt. Første time ble det avholdt muntlige forhandlinger. Studentene ble delt inn i grupper på fire, der den ene fikk i oppgave å representere klager, den andre innklagede. Saksbehandlerne fra JURK deltok som dommere. Med godt forberedte studenter føltes gjennomføringen veldig virkelighetsnær.

– Da ble det veldig spennende for oss å sitte der og fungere som dommere i første del, utdyper han.  

Studenter som deltar på kurset
På kurset kunne studenter prøve seg i en fiktiv forhandlingssituasjon, hvor saksbehandlere fra JURK opptrådte som dommere (Foto: Egil Jahren/UiO)

Stort læringsutbytte

I den andre timen fikk studentene mulighet til å stille spørsmål om saken, diskrimineringslovverket, og JURKs arbeid. Dette var tidvis utfordrende for de utsendte saksbehandlerne, særlig fordi studentene stilte spørsmål de ikke var forberedt på. Brastad mener det ga et godt læringsutbytte å bli stilt til veggs med studentenes spørsmål. 

– Du skal ikke drive med vranglære heller, så der får du virkelig testet kunnskapen din, legger han til.

Når Brastad ser tilbake til sin egen deltakelse på kurset som student, husker han begge delene av kurset som svært lærerike.  

– Man får bekreftet det man vet, og kanskje også avdekket noe man ikke vet. I så fall lærer man det på kurset da, smiler han.

Han legger til at det på mange måter en fordel at det er studenter som underviser på kurset. Studentunderviseren er en jevnbyrdig student, men behersker likevel faget godt. Da tenker studentene at også de kan klare det, forteller han. 

– Det var i alle fall inspirerende for meg som deltaker å se at saksbehandlerne var så faglig dyktige og formidlet på en så god måte, selv om de også bare var studenter. 

Nyttig med praksis

Brastad mener det særlig er det praksisnære elementet som gjør kurset spesielt. 

– Det å få snakke om jussen og prøvd det litt i praksis, også med en ekte sak det var utrolig spennende og veldig lærerikt, forteller han. 

Dette har vært nyttig når han senere fikk jobb i JURK. Han forteller at det han lærte i fjor og de problemstillingene som ble satt opp og presentert på kurset, er problemstillinger som på mange måter er relevant for arbeidet hans som saksbehandler. Brastad har blant annet selv sendt inn en klage til Diskrimineringsnemnda.  

Brastad forteller at han er fornøyd med at han har valgt å jobbe med juss i praksis som del av studieløpet både i JURK og som deltaker på det praksisnære kurset i fjor. Da han meldte seg på hadde han litt over ett år igjen på studiet, uten å ha jobbet med jussen i praksis. Han forteller at det var en litt skremmende tanke:

– Det å kunne ha hatt sin første klient, og ha hatt sin første sak før du går ut og er ferdig jurist, det er det som er spennende med det her. Det gir en ekstra trygghet, synes jeg da.

Etterlengtet tilbud i den digitale undervisningens tid

Kurset er bare ett av flere i en utvikling med stadig flere praksismuligheter på fakultetet. Praksis i undervisningen blir implementert på ulike måter, alt fra case-basert undervisning på kurs, til å skrive utredninger for ekte oppdragsgivere i en lovlab, og å gjennomføre faktisk praksis som saksbehandler i et studentdrevet rettshjelpstiltak. 

Den praksisnære kursundervisningen i diskriminerings- og likestillingsrett har særlig vært viktig for årets studenter, ettersom all annen undervisning er digital. Brastad forteller at han bet seg merke i at en på kurset sa til de andre studentene at «det er spennende å endelig møte dere i virkeligheten». 

Han anbefaler imidlertid alle å delta på kurset, uavhengig av pandemi: 

– Man lærer jo mye av forelesninger, men det kan fort bli veldig passiv læring.

Av Mira Stokke
Publisert 16. okt. 2020 15:02 - Sist endret 10. nov. 2020 15:30