Digital dugnad for undervisning

Få hjelp til gjennomføring av digital undervisning: en oversikt over lokale, nasjonale og internasjonale ressurser. Denne oversikten er utarbeidet av CELL og fagansvarlig for digital undervisning

Ressursbank for vitenskaplige

Hjelp og tips til hvordan gjennomføre digital undervisning. Laget med tanke på lærere ved Det juridiske fakultet, men åpent for alle. Koordinert av fagansvarlig for digital undervisning.  

Gå til Ressursbank (i Canvas)

English: Digital teaching resource website

Digitale seminarer om undervisning

Facebookgruppe - Digital dugnad i høyere utdanning

CELL har opprett en nasjonal facebook-gruppe for alle som underviser i høyere utdanning. Her deles tips, råd og bruksanvisninger om digital undervisning. 

Pedagogikk og digital undervisning

Flere nasjonale og internasjonale miljøer publiserer artikler om digital undervisning. Se vår oversikt.

Digitale verktøy til utarbeidelse av digital undervisning

CELL ønsker å teste ulike verktøy som kan gjøre digital undervisning bedre og lettere å lage. Har du tips til gode digitale verktøy del det med oss i CELL. 

CELL har kjøpt lisenser til Screencast-O-Matic som er et program som gjør det lettere i redigere egne videoer - du kan laste Screencast-O-Matic ned her.