Opptak og ressurser fra digitale arrangementer og seminarer om digital undervisning

CELL og samarbeidspartnere arrangerer en rekke digitale seminarer og arrangementer om digital undervisning, oversikt og opptak finner du på denne siden. 

Juridisk undervisning i koronatiden: Erfaringer og veien videre

Tid: 24. april 2020 kl 13.00-14.00 
Alle fagdispliner i høyere utdanning har flyttet sin undervisning over til digitale flater. Lærere ved de tre juridiske fakultetene i Norge inviteres til å diskutere digital juridisk undervisning i koronatiden.

Den fysiske stengningen av universiteter 12. mars 2020 har ført til rekordrask digitalisering av juridisk undervisning.

Seminardeltagerne inviteres til å dele positive og negative erfaringer, og til å snakke hvordan man kan tilby god juridisk utdanning når all undervisning skjer digitalt.

Panelet modereres av Malcolm Langford, senterleder for CELL.

Fra Det juridiske fakultet i Bergen deltar:

Fra Det juridiske fakultet i Oslo deltar; 

Fra Det juridiske fakultet i Tromsø deltar: 

Dette er det første arrangementet til CELL Norge, et samarbeid mellom CELL og fakultetene i Bergen og Tromsø om fremragende juridisk utdanning. 

CELLs digitale lunsjseminarer #12: Universell utforming og digital undervisning (med LINK)

Tid: 21. april kl 12.00-12.30
 
Ikke alle studenter er like. Tiden er inne til å se særlig på hvordan digital undervisning kan tilpasses ulike studenters behov. 
 
Vi skal se på forskellige behov, tekniske og pedagogiske løsninger og hvordan universell utforming kan gagne alle.

Det blir innlegg fra Tore Bredeli Jørgensen og Yngve Refseth (LINK, UiO). Førsteamanuensis
Sølvi Marie Risøy fra Institutt for velferd og deltaking (HVL)
deltar også for kommentarer. 

CELLs digitale lunsjseminarer #11: Kan vi stole på Zoom? 

Tid: 14. april 2020, kl 12.00-12.30 
Illustrasjonsbilde med protretter av foredragsholderne
 
Nyheter fra USA viste at Zoom hadde svakheter knyttet til sikkerhet og personvern. Men er dette et problem i Norge?
 
USITs sjefingeniør Espen Grøndahl skal snakke om kritikken mot Zoom, egne utredninger, Norge og Zooms løsninger og hvorfor Zoom er en trygg løsning, med noen forbehold om konfidensielle samtaler.

UNINETTs Vidar Faltinsen kommenterer om UNINETTs utvikling av den norske/nordiske versjonen av Zoom og tjenestens sikkerhet.
 

Lunsjseminar #10: «Flipped Classroom» - Hva, Hvorfor og Hvordan?

Opptak fra seminaret 

Tid: 2. april 2020, kl. 12.00-12.30
Gjennom digital undervisning har mange nylig oppdaget muligheten for "flipped classroom". Men hva er det egentlig? Hvorfor er det pedagogisk nyttig? Og hvordan kan man gjøre det på en effektiv måte?
 
Førsteamanuensis Stian Øby Johansen (JF, UiO) har brukt "flipped classroom" i flere semestre med opp til 200 studenter samtidig. Han skal vise hvordan man kan lage et bra opplegg både under og etter koronatiden.

Lansering – «Første uke med digital undervisning i koronatiden»

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, team, samfunnet, smil, photography.

Opptak fra lansering

Tid 30. mars 2020, kl 13.00-13.30

Rapporten kan leses og lastes ned her

Korona-pandemien har ført til at all undervisning må foregå digitalt. Hvordan har denne omstillingen gått? En ny evaluering kan gi svar. CELL (Centre on Experiential Legal Learning) lanserer den første rapporten om studenters erfaring med digital undervisning i Norge i koronatiden. Den inneholder både gode nyheter om omstillingen og en rekke anbefalinger om hvordan man kan forbedre digital undervisning.

Digitalt lunsjseminar #8: Avansert bruk av Zoom

Opptak fra seminaret 

Tid: 27. mars 2020, kl. 12.00-12.30

Vi skal se på hvordan man kan bruke avanserte funksjoner i Zoom og håndtere praktiske utfordringer. Du kan også spille spørsmål inntil oss i forkant. Seminaret ledes av: Malcolm Langford, Senterleder, CELL, og jusprofessor (UiO) Peer Andersen, Prosjektleder/førstelektor i matematikk (USN) Erik Winge, Ingeniør, Jusbiblioteket UiO) Seminaret blir interaktiv og Hilde Westbye vil hjelpe underveis.

Facebook

Digital Lunch Seminar #7: Privacy and Digital Education

Recording from the seminar 

Time: 25. mars 2020, 12.00-12.30

Prof. Tobias Mahler and Ph.D Fellow Luca Tosconi from the Norwegian Centre for Computers and Law (NRCCCL) will give a practical guide to complying with the GDPR while teaching digitally. There will be time for questions. The seminar is open for all.

Facebook

 

Korona og rettstaten: Trenger vi Fullmaktsloven fra 24. mars 2020

Digitalt lunsjseminar #6: Personvern og digital undervisning

Opptak fra seminaret 

Tid: 23. mars 2020, 12.00-12.30

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon kommer på besøk og skal snakke om personvern og digital undervisning. Personvern er et spm mange har tatt opp i gruppen. Bjørn Erik Thon skal snakke om hva vi kan (og kan ikke) gjøre når vi underviser digitalt. Etter et 10 min foredrag blir det åpen diskusjon og rom til å stille spm.

Seminaret ble ledet av Malcolm Langford, Professor og Senterleder, CELL. Seminaret er åpent for alle.

Facebook

Digitalt lunsjseminar #5: Paneldebatt om god digital undervisning

Tid: 20. mars 12.30-13.00

Panel:

  • Crina Damsa, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk/LINK, UiO
  • Åsmund Hermansen, Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet
  • Gidske Dekker-Olsen, Studentleder, Centre for Experiential Legal Learning (CELL)

Innholdet i seminaret: Korte innlegg fra paneldeltakerne, deretter diskusjon

Seminaret ble ledet av Malcolm Langford, Professor og Senterleder, CELL.

Facebook

Zoom for students and staff: A CELL seminar on digital education

Time: Torsdag 19. Mars 2020 kl 1500

In this seminar (in English), we will focus on (1) basic features; (2) screen sharing; (3) break-out room; and (4) tips and tricks for good learning.

A team from the Centre on Experiential Legal Learning (CELL) will be available in the tutorial to provide one-on-one assistance.

Facebook

Digitalt lunsjseminar #4: Gruppearbeid og veiledning i Teams

Tid: 19. mars 12.00-12.30

Stipendiat Runar Hilleren Lie fra Pluricourts og CELL (UiO) skal vise hvordan man bruke Teams til mindre grupper på en effektiv måte. 

Tema:

1) Gjennomgang av digital veiledning på Microsoft Teams

2) Gruppearbeid for studenter i Microsoft Teams

3) Hvis tid - samarbeid mellom ansatte i Microsoft Teams

Seminaret var interaktivt og Hilde Westbye og Erik Winge fra CELL var tilstede for å hjelpe underveis.

https://www.facebook.com/events/693001191241078/

Zoom for studenter: Et CELL seminar om digital læring

Tid: Onsdag 18. mars 2020 kl 1500

Mange må nå lære gjennom Zoom i denne koronatiden. Vi skal se på hvordan man kan bruke Zoom med fokus på (1) grunnleggende funksjoner; (2) deling av skjerm; (3) break-out rooms; og (4) tips og tricks med digital læring.

Prof. Malcolm Langford skal lede seminaret med støtte fra CELLs studentteam: Sophia Wulff Martin Jonassen, Gidske Dekker-Olsen og Nicole Marie Versland. Seminaret blir interaktivt.

https://www.facebook.com/events/1046649605720973/

Digitalt lunsjseminar #3: Undervisning med Zoom

Tid: 18. mars 12.00-12.30

Vi skal se på hvordan man kan bruke Zoom til forelesning og summegrupper. Vi skal dekke: (1) grunnleggende funksjoner; (2) bruk av powerpoint; (3) break-out rooms; (4) opptak og personvern; og (5) enkelte pedagogiske tips og tricks.

Seminaret blir interaktivt og Sophia Wulff, Hilde Westbye og Erik Winge fra CELL vil hjelpe Malcolm Langford og Tobias Mahler underveis.

https://www.facebook.com/events/1572577252866172/

Digital Lunch Seminar #2: On Teaching with Zoom

Time: 17. mars 12.00-12.30

In this seminar (in English), we will focus on (1) connecting and basic features; (2) setting up a Zoom session; (3) showng a powerpoint; (4) reccording a lecture; and (5) interaction with students and break-out rooms.

Questions can be in Norwegian and English. If you have problems connecting, write in the comments section below.

A team from the Centre on Experiential Legal Learning (CELL) will be available in the tutorial to provide one-on-one assistance Sophia Wulff and Hilde Westbye.

https://www.facebook.com/events/2493264284258738/

Digitalt lunsjseminar 1# Undervisning med Zoom og Teams

Tid: 16. mars 12.00-12.30

Vi skal se på hvordan man kan bruke Zoom til forelesning og summegrupper; og Teams til gruppearbeid.

Seminaret blir interaktivt og ansatte fra CELL vil hjelpe underveis.

https://www.facebook.com/events/229312738207051/

*LIVE TUTORIAL ABOUT ZOOM IN ZOOM*

Time: 3:00-3:40pm, Sunday 15 March. 

We will focus on (1) connecting and basic features; (2) useful functions and interaction with students; (3) recording a lecture (4) showing a powerpoint; and (5) break-out groups.

The tutorial will be interactive and you can ask questions. Questions can be in Norwegian and English.

If you have problems connecting, write in the comments section below.

A team from the Centre on Experiential Legal Learning (CELL) will be available in the tutorial to provide one-on-one assistance: Sophia Wulff and Hilde Westbye 

Opptak: Hvordan bruke powerpoint i Zoom

Tid: 15. mars 2020 

Opptak fra seminaret  

Publisert 10. nov. 2020 13:45 - Sist endret 13. sep. 2021 12:10