Kollokvieveileder

Kollokviene skal gi de nye jusstudentene mulighet til å stille spørsmål om fag og studentliv, og trening i å diskutere juss og løse oppgaver i samarbeid. 

Foto, illustrasjon, gruppe av studenter som diskuterer

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Som kollokvieveileder leder du en eller flere grupper på 4-6 studenter. Kollokviegruppene avtaler selv tidspunkter for å treffes med veilederen. Rammene er satt til 24 timer over et helt semester. I høstsemesteret er oppstart 1. september, og i vårsemesteret er oppstart 1.februar.

Rollen som kollokvieveileder

  Din rolle som kollokvieveileder er å hjelpe studentene til å arbeide med ideer, tekster og løsningsforslag. Du får utdelt et forslag til organisering og gjennomføring av kollokviene. Undervisningsopplegget er basert på medstudentrespons, der studentene støtter hverandre til å få erfaring med å løse problemer og skrive oppgaver.

  Som ny kollokvieveileder får du delta på to samlinger, en før du møter kollokviegruppen din og en samling litt ut i semesteret. Samlinger med andre kollokvieveiledere er viktig for å diskutere roller og ansvar og for å dele erfaringer med hverandre.

  Nettressursen Læringsassistenter i aksjon er også nyttige for deg. Her er to aktuelle videoer (krever innlogging). 

  Læringsmål 

  Det er utarbeidet følgende læringsmål for kollokvier på JUS1111:  

  Etter å ha deltatt på kollokvier med kollokvieveileder, skal studentene kunne:

  • samarbeide med medstudenter og bruke relevante verktøy til å løse relevante problemstillinger, både muntlig og skriftlig
  • utvikle evnen til å anvende juridisk metode og diskutere metodiske spørsmål
  • reflektere over hvordan samarbeid med medstudenter bidrar til læring og utvikling over tid
  • være i stand til å selv organisere egne kollokviegrupper og arbeid i kollokvier 

  Bli kollokvieveileder

  Som læringsassistent ved Det juridiske fakultet får du også mulighet for utvikling over tid. Mange starter i rollen som kollokvieveileder eller oppgaveretter, og med mer erfaring får du også mer ansvar. Ta gjerne en prat med fagansvarlig om din utvikling.  

  Kontaktpersoner 

  Publisert 16. feb. 2021 14:48 - Sist endret 29. juni 2022 09:20