To forskere ved fakultetet får til sammen 30 millioner kroner fra ERC

Professorene Andreas Føllesdal og Katja Franko Aas får henholdsvis 20 og 10 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) for å lede hvert sitt forskningsprosjekt.

Fra venstre: UiOs viserektør Ragnhild Hennum, Professor Katja Franko Aas og viserektor Doris Jorde. Foto: Martin Toft, Uniforum. Copyright: UiO.

Professor Andreas Føllesdal ved Norsk senter for menneskerettigheter får 2,5 millioner euro i Advanced Grant fra ERC for å lede et prosjekt som ser på menneskerettsdomstolenes legitimitet.

Menneskerettsdomstolers legitimitet

Prosjektet ”The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary” skal undersøke legitimiteten til menneskerettsdomstoler og lignende organ både nasjonalt, europeisk og internasjonalt.

-  Dette er et tema som min gode kollega professor Geir Ulfstein og jeg fikk utvikle med utgangspunkt i å lede prosjektet ”Should States Ratify Human Rights Conventions?” ved Senter for høyere studier/Centre for Advanced Study, forteller Føllesdal.

Migrasjons- og kriminalitetskontroll i Europa

Professor Katja Franko Aas ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi har som den første samfunnsviteren i Norge fått en ERC Starting Grant på 1,3 millioner euro fra Det europeiske forskningsrådet. ERC Starting Grant gis til yngre, lovende forskere som skal drive med grensesprengende forskning.

Aas skal lede prosjektet ”’Crimmigration: Crime Control in the Borderlands of Europe”, hvor man setter søkelys på den stadig tettere sammenvevingen av migrasjons- og kriminalitetskontroll i Europa. Med seg på laget får Aas to post doc’er og en stipendiat som skal fordype seg i hver sine delprosjekter.

Les mer om prosjektet på Institutt for kriminologi og rettssosiologi sine nettsider.

Prosjektene er også omtalt i Uniforum.

Forsidefoto: Stock.xhng

Av Jorunn Kanetrøm Westbye
Publisert 3. des. 2010 13:53 - Sist endret 6. apr. 2020 10:25