Forskningsaktuelt

Ser ryggen til en kvinne som står på en vei. Bakgrunnen viser bygårder i gult, rødt og hvitt.
Publisert 2. sep. 2022 15:19

Samarbeider politi og Oslo kommune godt nok? Ny forskning viser forskjeller mellom hvordan samarbeidet for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet foregår lokalt i Oslo.

En gruppe kvinner og barn gående langs et grensegjerde, bærende på flere bager og nett
Publisert 25. aug. 2022 15:23

Russlands invasjon av Ukraina har utløst en ny flyktningstrøm i Europa, med over 12 millioner mennesker drevet på flukt. Flyktningstrømmen vi ser nå skiller seg imidlertid fra tidligere kriser og blir møtt med andre tiltak enn tidligere, men situasjonen ser ikke ut til å skape presedens for hvordan vi møter andre flyktningkriser i fremtiden mener Cecilia Bailliet.

Uteområde inne i et fengsel med oppmerkede tennisbaner på bakken og fotballmål. Flere fanger i ulike aktiviteter.
Publisert 19. aug. 2022 14:54

Sveinung Sandberg og hans kollegaer forsker på familiens, sysselsettingens, kulturens og statens rolle i kriminelle livsløp i et forskningsprosjekt. 18 forskere gjennomfører 900 intervjuer av innsatte i Mexico, Brasil, Honduras, Argentina, Chile og Colombia.

Et fotografi tatt fra gaten på kvelden og inn mot et mørkt og lite kontorlanskap. På vinduet henger det lysrør formet med i teksten "Hva er din fortelling?".
Publisert 23. juni 2022 11:23

Forskere som jobber med sensitive temaer som vold, seksuelle overgrep, hatkriminalitet og krig står overfor en rekke dilemmaer. Ikke bare hvordan man møter mennesker i sårbare livssituasjoner for å forstå og få tilgang til deres erfaringer og perspektiver, men senere også når levd liv skal omdannes til forskning og tekst.

Forsker Guri Hjallen Eriksen nyter sola ute i Svolvær.
Publisert 25. mai 2022 09:54

«Fiskejussen» i Norge er ikke veldig oversiktlig per i dag, men det har jusforsker Hjallen Eriksen valgt å gjøre noe med. I sin avhandling ser hun på det rettslige rammeverket for kommersielle fiskerier i Norge.

Gutt sittene på den ene siden av et gjerde, mens hans ser mot en lastebil.
Publisert 5. mai 2022 10:37

Ifølge Eurostat blir nærmere en halv million tredjelandsborgere hvert år beordret til å forlate EU- og Schengen-området. De som ikke etterkommer pålegg om å forlate området innen fristen som er gitt, og de som ikke blir gitt mulighet til å reise på egen hånd, må fjernes av vertsstatens myndigheter. I sitt doktorgradsprosjekt analyserer Özlem Gürakar-Skribeland lovligheten av å tvangsreturnere irregulære migranter til transittland.

Portrettbilde av postdoktor Charlotte Lysa.
Publisert 4. mars 2022 13:38

Saudi-Arabia regnes ofte som et lukket land hvor det er vanskelig å drive forskning. Likevel var det ikke bare mangel på åpenhet, men også hvor lite oppmerksomhet flyktningspørsmålet vies i saudiarabisk offentlighet som bød på utfordringer for postdoktor Charlotte Lysa.

Bildet kan inneholde: bygninger, mennesker, flagg
Publisert 15. sep. 2021 14:23

Den norske tilnærmingen til Segway får nok mange til fortsatt å trekke på smilebåndet.

Dette sier Øystein Foros, professor, NHH, og Erling J. Hjelmeng, professor, Institutt for privatrett, UiO og NHH til E24.

Bildet kan inneholde: bygninger, mennesker, flagg
Publisert 3. aug. 2021 14:53

Problemene knyttet til produksjon og fordeling av vaksinene er til dels en konsekvens av regler som skal oppmuntre til utvikling av vaksiner. Vi trenger ny lovgivning for patenter som er utviklet med støtte fra det offentlige.

Dette sier Inger Berg Ørstavik, professor ved Institutt for privatrett, UiO, i Dagens Næringsliv.

Publisert 24. juni 2021 10:02

Et godt, forskningsbasert grunnlag for arbeidet med bærekraft er viktig for å forstå risiko, og for at norsk næringsliv «treffer» med sine løsninger og produkter i omstillingen til bærekraft, skriver Karoline Bakka Hjertø, Bærekraftsansvarlig i Sparebank 1 Østlandet, professor Beate Sjåfjell, Universitetet i Oslo og postdoktor Hanna Ahlström ved Kungliga Vetenskapsakademien.

Bildet kan inneholde: bygninger, mennesker, flagg
Publisert 9. apr. 2021 08:49

Klima- og miljøproblemer utfordrer de tradisjonelle rettsstatsprinsippene. Håndteringen vil kreve utvikling av nye juridiske virkemidler, og fornyet grenseoppgang mellom politikk og rett. Dette skriver preses Hans Petter Graver i Det Norske Videnskaps-Akademi og Nils Chr. Stenseth som leder Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk i en kronikk i Uniforum.

Bildet kan inneholde: bygninger, mennesker, flagg
Publisert 26. feb. 2021 16:14

Regjeringen har sendt på høring et forslag om portforbud. Portforbud er forbud mot å forlate sitt hjem. Av flere grunner er vi uenige med regjeringens forslag, skriver ni professorer i denne kronikken.

Av Katja Franko, Hans Petter Graver, Vidar Halvorsen,  Mette Kalager, Peter Scharff Smith, Nils Chr. Stenseth, Kristine Beate Walhovd, Universitetet i Oslo, Ørjan Olsvik, Norges Arktiske Universitetet og Einar Øverenget, Høgskolen i Innlandet.

Bildet kan inneholde: bygninger, mennesker, flagg
Publisert 26. feb. 2021 16:14

Kriminalreform blir valgkamptema i USA med Harris som visepresidentkandidat. Bakgrunn fra salongradikalisme i Berkeley og realitetsorientering fra Oaklands røffe gater gir henne et godt grunnlag sier professor dr. juris Geir Stenseth i Dagens Næringsliv.

Hans Petter Graver (t.v.) sammen med Marie Simonsen.
Publisert 7. des. 2020 15:00

Tar vi rettssikkerheten for gitt, og hva skjer dersom vi ikke passer på? Hans Petter Graver mener vi er vitne til foruroligende trekk når åpenhet trumfes av hemmelighold fra norske myndigheter. ​