SMR og NIFS i publiseringstoppen

Norsk senter for menneskerettigheter og Nordisk institutt for sjørett ligger meget høyt på den nasjonale statistikken over godkjendte publiseringspoeng per forsker i 2009.

Tallene fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er klare: Statistikken for 2009 viser at Norsk senter for menneskerettigheter er på 2. plass nasjonalt ut fra antall godkjente publiseringspoeng per forsker i enheter med flere enn fire ansatte.

Les mer om saken på SMRs nettsider.

Nordisk institutt for sjørett ligger som nummer tre på nasjonal statistikk over godkjente publiseringspoeng per forsker i 2009 - og hadde tilsvarende høy rangering i perioden 2004-2007. Mange poeng skriver seg fra internasjonalt anerkjente publikasjoner.

Publisert 25. juni 2010 12:42 - Sist endret 30. jan. 2012 14:38