English version of this page

Rett, økonomi og forvaltning (RØF)

Tema for forskergruppen er forholdet mellom offentlig myndighetsutøvelse og rettslige rammebetingelser for økonomisk virksomhet. Kjerneområdet for gruppen vil være forvaltningsrett og næringsregulering. Gruppen vil også se disse områdene i lys av andre rettsområder som utgjør institusjonelle rammebetingelser for økonomisk virksomhet.

Om gruppen

Formålet med RØF er å samle og skape et miljø for forskning på rettslige rammebetingelser for økonomisk virksomhet, på tvers av instituttene på fakultetet. Gruppen samler forskere fra Institutt for offentlig rett, Nordisk institutt for sjørett, Institutt for privatrett og Senter for europarett.

Gruppen arrangerer regelmessige lunsjseminarer og seminarer med interne og inviterte eksterne deltakere. Gjennom disse arrangementene vil forskergruppen arbeide aktivt med publisering og formidling av forskningsresultater.

Prosjekter

Næringsregulering og konsesjoner

The International economic constitution - national convergence, variations and models

 

 

Publisert 16. jan. 2017 13:29 - Sist endret 7. mars 2018 12:58