English version of this page

Fremdriftsrapportering

§ 9 i UiOs forskrift for ph.d.-graden:

"I opptaksperioden skal ph.d.-kandidaten og oppnevnte veiledere på fastsatt måte og innen fastsatte frister rapportere om frem­driften i forsker­utdanningen. Fakultetet selv fastsetter retningslinjer for rapporteringen."

Rutinebeskrivelser

Fremdriftsrapport

 

Publisert 18. mai 2015 10:20 - Sist endret 12. sep. 2018 10:09