English version of this page

Arbeidsrettsgruppen: forskergruppen for arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler – men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett.

Foto: shutterstock.com

Arbeidsrettsgruppen

Arbeidsrettsgruppen er Det juridiske fakultets forskergruppe for forskning innenfor arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Vertsinstitutt for gruppen er Institutt for privatrett, som har ansvaret for utdannelse og undervisning i arbeidsrett. Gjennom forskergruppen bedrives også undervisning og andre faglige oppgaver innen arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Det samlede ansvaret for faget administreres av Arbeidsrettsgruppens ledelse.

En av de viktigste arbeidsoppgaver for forskergruppen er å fremme forskning og utdannelse i arbeidsrett. Aktivitetene i forskergruppen sikter til ledelse og tilretteleggelse for forskning innen arbeidsrett. I tillegg er det en viktig oppgave for gruppen å sikre at faglig kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå.

Medlemmene i forskergruppen kommer fra flere av fakultetets institutter. Gruppen har også medlemmer tilknyttet andre forskningsinstitusjoner. Gruppen samarbeider med en rekke andre nettverk og praktikere og arrangerer faglunsjer og seminarer.

Mer om Arbeidsrettsgruppens forskning, undervisning og samarbeid

Se fanene til venstre på denne siden.

Emneord: Arbeidsrett
Publisert 26. jan. 2017 09:36 - Sist endret 21. juni 2022 09:20