Tone L. Wærstad

Bilde av Tone L. Wærstad
English version of this page
Telefon 22 85 02 36
Rom 214
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130

Faglige interesser

 • Familierett
 • Internasjonal privatrett på familierettsområdet
 • Internasjonale menneskerettigheter
 • Kvinnerett
 • Diskrimineringsrett

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Internasjonale menneskerettigheter
 • Folkerett
 • Diskrimineringsrett
 • Rettskildelære
 • Familierett
 • Arverett

Bakgrunn

2004 Cand. mag

2005 Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett

2006 Cand. Jur

2007 Stipendiat i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett

2008 Gjesteforsker Queen’s University og Ottawa University, Ontario, Canada

2010 Gjesteforsker, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia

2015 Ph. D i rettsvitenskap med avhandlingen:  “Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.”

2016 Postdoktor ved Institutt for privatrett

2018 Førsteamanuensis i familierett ved Institutt for privatrett

 

Emneord: Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett

Publikasjoner

 • Wærstad, Tone Linn (2019). Muslimske brudegavers (mahr) rettslige status – noen refleksjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  17(3), s 205- 226 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Den norske reguleringen av anerkjennelse av barneekteskap inngått i utlandet: Menneskerettslige og rettstekniske vurderinger. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (3-4), s 49- 61
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(4), s 328- 336 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Reguleringen av polygame ekteskap i norsk rett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 194- 215 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Hvordan sikre kvinners diskrimineringsvern i møte med kulturelle praksiser gjennom forbudet mot strukturell diskriminering i kvinnediskrimineringskonvensjonen (KDK), I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 196 - 210
 • Wærstad, Tone L. (2016). Harmonizing Human Rights Law and Private International Law through the Ordre Public Reservation: the example of the Norwegian Regulation of the Recognition of Foreign Divorces. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  (1), s 51- 71 . doi: 10.5617/oslaw3947
 • Wærstad, Tone L. (2016). Mot en mer enhetlig regulering av tvangsekteskap i norsk rett?, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 523 - 537
 • Wærstad, Tone L. (2016). The Application of the Non-discrimination Guarantee in Muslim Women´s Processes of Divorce in Norway, In  The International Survey of Family Law. 2016 Edition.  Jordan Publishing.  ISBN 978 1 784732172.  Kapittel.  s 357 - 372
 • Wærstad, Tone L. (2014). Hvordan bør voldgift basert på religiøs rett i familielivet behandles i norsk rett? Lærdommer fra Canada sett i lys av diskrimineringsvernet, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 12.  s 321 - 355

Se alle arbeider i Cristin

 • Wærstad, Tone L. (2017). Protecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.. Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848739271.  383 s.
 • Wærstad, Tone L. & atkin, bill (2016). The International Survey of Family Law. 2016 Edition. Jordan Publishing.  ISBN 978 1 784732172.  553 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wærstad, Tone Linn (2020). Human Rights and Private International Law in the Family Law Area. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  7(1)
 • Wærstad, Tone Linn (2020). Hva er et gyldig ekteskap jf. ekteskapsloven § 18 a første ledd første punktum?.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Issues of gender when family reunification is sought in Norway based on vertical family relationships.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Reguleringen av tvang til å inngå religiøse ekteskap i norsk, svensk og dansk rett.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Reguleringen av utenomrettslige tvangsekteskap og barneekteskap – noen utviklingslinjer i norsk rett.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Rettslig behandling av utenlandsk inngåtte ekteskap -- Aktuell tematikk av internasjonal privatrettslig karakter.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Revealing the “knots” of gendering in Nordic family reunification law.
 • Wærstad, Tone L. (2018). Ekteskapsloven § 18 a: -- Bigami og barneekteskap.
 • Wærstad, Tone Linn (2018, 21. august). Advokater bør lære sharia,https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/33361.  Utrop.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Family Regulations – an Interdisciplinary Judicial Approach: Making the Vulnerable Visible in ‘Mobile’ Family Law.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gjeldsfradrag, ekteskapsloven § 58.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere (LH-2017-129425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(2)
 • Wærstad, Tone Linn (2018). How orderly is the «ordre public» -concept when dealing with personal status of vulnerable persons?.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Kommentar om nye familie- og forældreformer: Ny aktualitet for regulering av barneekteskap i norsk rett..
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Utydelige lover for polygame ekteskap i Norge. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Bruk av kvantitative og kvalitative data i rettsvitenskapelig forskning..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Kulturelle og religiøse praksiser i møte med norsk rett -- Noen eksempler.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område: Særskilt om anerkjennelse av utenlandske barneekteskap i norsk rett..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Religiøs rett anno 2017. Rettslige utfordringer knyttet til bruken av religiøs rett i dag: særskilt om reguleringen av uformelle tvangsekteskap..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Tvang til å inngå ekteskapslignende forhold: Utfordringer i norsk rett.
 • Wærstad, Tone L. (2016). Nye utfordringer for familieretten som følge av demografisk utvikling og rettens internasjonalisering.
 • Wærstad, Tone L. (2016). Skilsmisse i et transnasjonalt perspektiv.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser basert på muslimsk rett, i Norge.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Challenges posed by international human rights law in the interpretation of private international law rules in the area of family law.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Kulturell mångfald i familjerätten: Utfordringer for familierett og internasjonal privatrett som følge av demografisk utvikling og internasjonalisering av retten.
 • Bredal, Anja & Wærstad, Tone L. (2014). Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wærstad, Tone L. & Bredal, Anja (2014). Lansering av rapport: Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler.
 • Wærstad, Tone L. (2013). Traditional Muslim practices of mediation and reconciliation in a Norwegian context.
 • Wærstad, Tone Linn (2013). K. Charsley (ed.), Transnational Marriage: New Perspectives from Europe and Beyond, Routledge. New York: 2012. ISBN: 978-0-415-58653-5, 250 pages, price: GBP 80. Nordic Journal of International Law.  ISSN 0902-7351.  82(3), s 454- 458
 • Wærstad, Tone L. (2012). Alternative Dispute Resolution based on Religious Law seen in a Human Rights Perspective.
 • Wærstad, Tone L. (2012). Challenges in Researching Traditional Muslim Practices of Mediation and Reconciliation in Marital Disputes.
 • Wærstad, Tone Linn (2012). Bokanmeldelse: “Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr in the European legal system Djøf Forlag, København, 2011. 300 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  125(1-2), s 228- 233
 • Wærstad, Tone L. (2011). Balancing the protection of cultural plurality with women’s equality rights in the field of family law.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Canada's Multiculturalist Policy - Feminist Voices in the Debate about Shariah Councils.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Minority Women’s Equality Rights at the Dissolution of Marriage.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Blogg: Kvinnekonvensjonen!. sosialdemokratiet.no.
 • Wærstad, Tone L. (2009, 17. april). Intervju: Sharialov og familierett i vestlige rettssystemer, Tone L. Wærstad på P2. [Radio].  NRK P2.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Muslimsk familierett i vestlige rettssystemer.
 • Wærstad, Tone L. (2008). Presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Wærstad, Tone L. (2008). The faith-based arbitration debate in Ontario; Civil divorces vs. religious divorces; religious barriers to remarriage..
 • Meidell, Merete & Wærstad, Tone L. (2007). En presentasjon av Jarkoo Tonttis artikkel.
 • Wærstad, Tone L. (2007). Innvandrerkvinners rett til skilsmisse [Kommentar]. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3)
 • Wærstad, Tone L. (2007). Muslimske innvandrerkvinners skilsmisserettigheter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. apr. 2016 15:22 - Sist endret 13. okt. 2020 13:18

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter