Jurist, kriminolog, fysiker og filosof om digitale hjerner

Onsdag møttes en jurist, en kriminolog, en fysiker og en filosof på Kulturhuset for å snakke om  "digital hjerneforskning".

Bildet kan inneholde: tekst, begivenhet, foredrag, tilpasning, taler.

Fra venstre til høyre: Mareile Kaufmann, Henrik Syse (PRIO), Gaute Einevoll (UiO), og Kristin Bergtora Sandvik. Foto: UiO.

I forbindelse med Forskningsdagene bidro blant andre professor i rettssosiologi, Kristin Bergtora Sandvik og post.doc. Mareile Kaufmann ved IKRS med å snakke om "digital brains" - digitale hjerner.

Se og hør panelet snakke om kunstig intelligens, robotetikk og menneskerettigheter, bruk av algoritmer i politiarbeid, GDPR i hjerneforskningen, om det er fare for overbefolkning på Mars og mye mer.

 
Last ned mediefil

 

Publisert 25. sep. 2020 13:31 - Sist endra 22. jan. 2021 13:45