2021

Bildet kan inneholde: azure, gest, finger, gjøre, linje.
Publisert 8. okt. 2021 13:41

Rettshåndhevelse og rettsvitenskap er bare noen av mange samfunnssektorer som i økende grad digitaliseres. Det er på høy tid at vi innser at data påvirker hvordan individer kommer til å eksistere i digitaliserte samfunn. Betydningen av personvern blir da stadig mer fremtredende.