Europeisk e- konferanse i kriminologi

Forskerne ved IKRS var sterkt tilstede på den årlige europeiske konferansen, og vi er et kriminologimiljø som blir lagt merke til i europeisk sammenheng.

Bildet kan inneholde: projeksjonsskjerm, presentasjon, projektor tilbehør, tekst, seminar.

Fra årsmøte (General Assembly) på ESC konferansen i 2014 (Praha) da Skilbrei ble valgt inn i styret. Foto: Ystehede/UiO

Nylig ble den årlige konferansen til den europeiske kriminologforeningen (ESC) gjennomført som e-konferanse. Konferansen tiltrakk seg 700 deltakere og ble organisert ved at lederne av foreningens ulike arbeidsgrupper valgte ut papere og satte sammen programmet i løpet av sommeren. 

Arbeidsgruppe om Immigration, Crime and Citizenship

En av disse er May-Len Skilbrei, instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun var med å starte arbeidsgruppen Immigration, Crime and Citizenship i 2014 og har ledet den sammen med en kollega i Portugal, Maria João Guia, siden. Migrasjon har raskt blitt et svært sentralt tema for europeiske kriminologer, og på foreningens konferanse har temaet gått fra å være marginalt til å bli et av de viktigste.

– I år hadde faktisk vår arbeidsgruppe flest paneler av alle de 31 arbeidsgruppene som deltok, forteller Skilbrei. Det ble derfor hektiske dager for Skilbrei. Arbeidsgruppen arrangerte også sitt medlemsmøte på konferansen, og det viktigste temaet denne gangen var valg av nye ledere.

– Det er på tide å slippe til nye krefter, sier Skilbrei.

– Maria og jeg startet opp arbeidsgruppen og har gjort mye for å bygge den opp, men vi tror at andre enn oss kan ha ideer og krefter som kan gjøre gruppen viktigere for medlemmene og for faget enn den er i dag. 

Skilbrei satt i år også i priskomiteen for Årets bok, og har tidligere vært styremedlem i foreningen og sittet i andre priskomiteer.

- Den europeiske kriminologforeningen er svært viktig for oss her i Norge, forteller Skilbrei, - men norske kriminologer har også blitt viktig for foreningen de siste årene.

IKRS godt representert

Forskerne ved IKRS var sterkt tilstede på den årlige europeiske konferansen, og vi er et kriminologimiljø som blir lagt merke til i europeisk sammenheng.

På årets konferanse var det også lansering av (Author meets critic) Katja Franko sin nye bok The Crimmigrant Other med et panel bestående av Ana Aliverti (University of Warwick),  José Angel Brandariz Garcia (University of Coruna) og René van Swaaningen (Erasmus University Rotterdam).

På Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi sine nettsider vil du finne en oversikt over flere deltagere på ESC fra IKRS.

Publisert 19. okt. 2020 11:21 - Sist endra 19. okt. 2020 11:21