Kriminolog valgt inn i universitetsstyret

Kjersti Lohne ble i dag valgt inn som representant for midlertidig ansatte ved UiO.

Det er en stolt instituttleder, May-Len Skilbrei som på vegne av kollegaer ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ønsker gratulere Lohne med valget.

- Jeg gratulerer Kjersti med utnevnelsen og UiO med et flott nytt styremedlem! Kjersti skal sitte i UiOs styre som representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte, og jeg er overbevist om at hun vil fylle den rollen på en utmerket måte. Hun er i stand til å både håndtere overordnede prinsipielle spørsmål og bidra til å løse oppgaver på en praktisk måte. UiO må framover håndtere midlertidigheten i sektoren på en måte som verner midlertidige ansatte, samtidig som den sikrer institusjonens faglige behov og særart, og Kjersti er den rette til å bidra positivt til det. 

Utvidelse av gjennomføringsstipend

I sin valgplattform fortalte Lohne at hun ønsket å stille til valg som representant for gruppen midlertidig ansatte fordi hun har et særskilt bredt erfaringsgrunnlag for å sette seg inn i de ulike problemstillingene som rammer gruppen midlertidig ansatte, og ønsker  være en tydelig stemme i universitetsstyret for å bedre rammebetingelser. I forkant av valget har hun blant annet foreslått å utvide bruken av gjennomføringsstipend for stipendiater.

- Dette var skikkelig gode nyheter og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette vervet, sier Kjersti Lohne.

- Det blir et spennende - og travelt, vil jeg tro - år i universitetsstyret, med flere viktige prosesser på trappene, slik som arbeidet med den nye universitets-og høyskoleloven og en karrieremelding for yngre forskere. Jeg ser frem til å representere de midlertidig ansatte i disse prosessene, og til å verne - og styrke - våre interesser ved UiO.

Av Per J. Ystehede
Publisert 9. juni 2020 09:35 - Sist endra 1. mars 2021 16:41