Nytt fengselsforskningstidsskrift

Professor i kriminologi Thomas Ugelvik har sammen med fengselsforskere i Storbritannia startet et nytt vitenskapelig tidsskrift som setter mål av seg å bli den ledende publiseringskanalen innen forskning om fengselsstraff og andre former for statlig innesperring. 

Incarceration: An international journal of imprisonment, detention and coercive confinement

Tidsskriftet er utviklet i samarbeid med forskere fra University of Cambridge og Bath University. Formålet er å publisere forskning om fengsler og fengselsaktige institusjoner som politiarrester, utlendingsinternater, lukkede psykiatriske sykehus og ungdomsinstitusjoner. 

-    Fokuset er tverrfaglig og internasjonalt, forteller Ugelvik.

-    Hittil har forskning om utlendingsinternater gjerne vært migrasjonsforskernes område, mens fengsler har blitt studert av fengselsforskere. En oppdeling av ulike disipliner bidrar til å skjule at det faktisk er mange likheter på tvers av ulike typer innesperringsinstitusjoner. Vi ønsker å starte en samtale på tvers av disse vitenskapelige underfeltene. Samtidig oppfordrer vi forskere fra hele verden til å delta. Tanken vår er at studier fra andre land vil kunne bidra til å tydeliggjøre både likheter og forskjeller. 

Nye publiseringsmodeller

Tidsskriftet publiseres av SAGE og representerer også nye utviklingstrekk innenfor internasjonal akademisk publiseringsvirksomhet. Tidsskriftet kommer kun ut på nett.

-    I 2020 virker det ikke helt forsvarlig å starte et nytt tidsskrift som skal bruke masse ressurser på å transportere tungt papir rund om til alle verdens hjørner, forteller Ugelvik.

-     Det er nok få tidsskrifter igjen som lager papirnumre om ti år. Det benytter seg også av en ”continuous publication”-modell, som vil føre til at veien fra akseptert artikkel til publisert forskning blir betydelig kortere, til glede for mange vil jeg tro. Vi legger selvsagt vekt på gode og tilgjengelige former for åpen publisering. I første omgang er alle artiklene faktisk gratis for alle i tre måneder. Det er en stor fjær i hatten at SAGE har valgt å satse på dette, det har kostet mye arbeid i flere år å komme gjennom det nåløyet. Det er selvsagt en stor trygghet å starte opp noe nytt på et så veletablert og respektert forlag.

Du vil finne mer informasjon om tidsskriftet på forlagets nettsider.

Publisert 19. aug. 2020 11:34 - Sist endra 1. mars 2021 16:38