Vinner årets artikkel 2019

Synøve Nygård Andersen vinner pris for beste artikkel.

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, hår, briller, ansikt.

Synøve Nygård Andersen. Foto: Per Kristian Lie Løwe/Konsis grafisk AS.

Partners in Crime?

Artikkelen heter Partners in crime? Post-release recidivism among solo and co-offenders in Norway og er publisert i Tidsskriftet Nordic Journal of Criminology.  

- Artikkelen tar utgangspunkt i klassiske kriminologiske spørsmål om sosiale og kriminelle nettverk, forteller Synøve.

- Kort fortalt kombinerer analysen tradisjonell regresjonsanalyse med sosial nettverksanalyse. Regresjonsanalyse er form for kvantitativ metode der vi undersøker sammenhenger i datamaterialet. I artikkelen undersøkte jeg mønstre i såkalt gruppekriminalitet, eller «co-offending», fra før til etter løslatelse fra fengsel.

- Min analyse baserer seg på registerdata fra politi og påtalemyndighetene. Resultatene viser at de som har blitt siktet for å begå kriminalitet sammen med andre har større sannsynlighet for å begå ny kriminalitet både alene og sammen med andre etter løslatelse.

Betydningen av kriminelle nettverk

- Det jeg blant annet fant, forteller Synøve, var at tilbakefallsraten er høyest blant de som har store og/eller tette nettverk preget av gjentatt kriminalitet begått av de samme personene.

- Resultatene viser noe overraskende at ingen ble siktet på ny med samme person etter løslatelse. Jo lenger tid en person hadde sittet i fengsel, jo større var sannsynligheten for at personen ble siktet for å ha begått kriminalitet sammen med andre. Dette reiser interessante spørsmål knyttet til soningens betydning for varigheten og sammensetningen av en persons kriminelle nettverk.

IKRS gratulerer

Synøve har siden 2018 vært førsteamanuensis II ved IKRS og ble ansatt nettopp fordi hun har en solid kompetanse i kvantitative metoder og har et talent for faglig interessant og samfunnsmessig relevant forskning.

- Dette bekrefter det vi visste, sier Instituttleder ved IKRS May-Len Skilbrei. – Synøve er en spennende og flink forsker som skriver ting det er verdt å lese. Vi har store forhåpninger til hennes forskningsbidrag også i framtiden, ikke minst tror vi den er viktig for at samfunnet skal utvikle sin forståelse av årsaker til kriminalitet og vurdering av fengselsstraff som virkemiddel. 

- Å motta prisen var en veldig hyggelig overraskelse! Det er nok litt for lett å se seg blind på egne arbeider innimellom, så det var kjempehyggelig å få en så raus påminnelse om at det man skriver blir både lest og satt pris på, sier Synøve.

I gang med nytt pilotprosjekt

Synøve er i gang med flere forskningsprosjekt. Et av disse er ved IKRS, og er finansiert av Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK)som også utgir Nordic Journal of Criminology.

- The Scandinavian Prison Project (SPP) er et flerårig prosjekt med mål om å utvikle, implementere og evaluere en amerikansk «fengselspilot» basert på skandinaviske prinsipper og praksiser, forteller Synøve.

- Piloten er fokusert på en boavdeling i et fengsel i Pennsylvania, og innebærer både fysiske og rutinemessige endringer. På sikt planlegger vi å undersøke betydningen av disse endringen for både fanger og ansatte i fengselet, avslutter Synøve.

Se også:

Av P.J. Ystehede
Publisert 24. jan. 2020 10:28 - Sist endra 22. jan. 2021 13:40